Tempelwerk in het Rijk van de Maan

*** De poort van de Tempel is NU geopend, tot en met 15 augustus***

 

Hoor je de roep van de Tempel?

Jij bent een vrouw, die weet dat er meer is dan de materiële wereld. ‘Iets’, dat alles mooi en levend maakt. Soms is dat innerlijke weten meer een hoop, een vaag vermoeden, als een bleke bescheiden sikkel van maanlicht.

Op andere momenten weet je het zeker, stralend en  onmiskenbaar als de volle maan. En daar wil je iets mee.

Je hoort een roep. Je voelt dat er  ‘iets’ is dat in onze wered ontbreekt, waar je meer van  voelen en ervaren, je leven erdoor laten aanraken en tot leven brengen. Bouwen kan iedereen, maar ‘levend maken’ is een ander verhaal. Dat vraagt om aanraking van een diepere laag. .

Dat deed men van oudsher in de tempel. De Tempel  is een broedplaats voor vrouwelijk leiderschap.

Dat is ze altijd geweest en dat is ze nu nog steeds. Vrouwen die hun diepste kern aanraken, zijn vrouwen die leven brengen waar ze maar komen. Leven, een totaal andere manier om problemen aan te pakken.

De enorme problemen waar we als mensen voor staan, kun je  onmogelijk oplossen met hetzelfde soort leiderschap dat ze heeft veroorzaakt. Die weg is gedoemd te mislukken.

We hebben een totaal nieuwe aanpak nodig. Een aanpak die leven brengt.

Vrouwelijk leiderschap is levenbrengend

Omhelzen van je vrouwelijkheid en de enorme kracht daarvan doelbewust en actief inzetten voor groei, genezing, vernieuwing, inspiratie, tot leven wekken. Dat is vrouwelijk leiderschap.

Daarbij werken we vanuit de bron van leven: het Mysterie. We werken met beelden en symbolen, omdat dat de enige manier is om het mysterie te benaderen. Het mysterie kent meerdere lagen of Rijken, en voor een evenwichtige ontwikkeling werken we  in de tempel ieder jaar in een ander Rijk: het Rijk van de Aarde, de Maan, de Zon en de Sterren.

Dit jaar werken we in het Rijk van de Maan.

Wie in alle vier gebieden is ingewijd, kan als zij dat wil een plechtige ceremonie doen en zich toewijden aan een specifieke godin door wie zij  zich geroepen voelt.

Als all round tempelpriesteres  kan zij dan een dragende rol vervullen. Dansen in het maanlicht is een mooi begin, maar je verlangt ook naar inhoud. De tijdloze wijsheid die altijd klopt, die meetrilt met je hart, die jouw ‘weten’ laat opbloeien.

Vraag je je het volgende wel eens af?

Zou ik helderziend kunnen zijn? Heb ik dat nou verzonnen, of  heb ik dat echt goed aangevoeld?

Hoe kan het dat ik van tevoren weet wat er gaat gebeuren? Hoe krijg ik meer levenslust?

Hoe laat ik de kracht in mijn bekken beter stromen? Ik wil weer  zin hebben in mijn leven, waar haal ik dat vandaan?

De Tempel helpt je die vragen te beantwoorden.

Maar wat is nu precies die Tempel?

In de Tempel

De tempel is een plaats, waar we als vrouwen samenkomen om ons te verbinden met het grote geheel. Dat gebeurt via inwijding.

Een inwijding is een kennismaking op een dieper niveau, zodat je ontvankelijk wordt voor een specifieke energie die je daarvoor nog vaag en ongrijpbaar bleef. En dit jaar is dat de energie van de maan.

De inwijding in het Rijk van de Maan wil zeggen dat je gevoeligheid voor de maan wordt geopend en verfijnd, zodat ook haar diepere krachten tot jouw beschikking komen.

Want natuurlijk voelt iedereen wel iets bij de maan. Inwijding maakt dat groter, dieper en je leert in de tempel technieken waardoor dat gemakkelijker hanteerbaar wordt.

De Maan heeft vele gezichten, hier bekijken we er een aantal.

Dromen en visioenen

De inwijding in het Rijk van de Maan geeft jou de gave om verbanden te ontdekken, die maar weinigen kunnen zien.

Dat komt doordat de Maan de wereld achter de sluiers kent.  In het Rijk van de Maan oefenen we ons in deze vaardigheid: het schouwen, het zienerschap. Dromen en divinatie (voorspellen, vastellen hoe de energie ervoor staat) horen ook bij de Maan.

We oefenen ons in verschillende methoden van divineren en en maken trancereizen. Het vraagt kennis en vaardigheden om dit optimaal te kunnen doen. In de Tempel besteden we daar veel aandacht aan.

Vrouwen die veel ervaring hebben helpen degenen, voor wie de tempel nieuw is.  Het werk blijft zich ook steeds verdiepen, omdat het mysterie zo diep gaat, is er geen einde aan het niveau.

Vergeleken met die diepte, blijven we allemaal beginners. We blijven in training, ons leven lang.

Niettemin willen we die maanwereld graag in  met stevige bodem onder de voeten, zonder weg te zweven. Daar is kennis voor nodig en veel oefening.

Je verfijnt steeds je vermogen om te herkennen of het klopt wat je doorkrijgt, of dat je het verzint.

Maantijd en heilige seksualiteit

De  meeste mensen kennen de associatie van de maan met de vrouwelijkheid en  de ritmes van onze cyclus. 

Dat we het weten, betekent nog niet dat we dat ritme ook vanzelfsprekend volgen, of überhaupt weten hoe dat werkt.

We zijn als vrouwen zo gewend aan pijn en ongemakken zoals pms, verkramping, emotionele dalen, hoofdpijn en migraine, dat het normaal lijkt. Dus we negeren het, ook al geeft je lichaam duidelijk aan dat er iets niet lekker gaat.

In het Rijk van de Maan werken we met de magie van de heilige seksualiteit, oerbron van alle levenskracht.

Dit is de kracht die ons laat zinderen. Je krijgt er weer  zin in –  zingeving  dus! Je innerlijk werk met de Maan heeft invloed op je cyclus.

Ongemakken verzachten. Alles komt meer in balans.

De maan als spiegel

De maan heeft een bijzondere eigenschap: De maan is  niets in zichzelf. De maan is een spiegel.

Dat klinkt radicaal, maar in symbolisch opzicht heeft de maan geen eigen inhoud. Ze weerspiegelt letterlijk het licht van de zon, maar ook symbolisch spiegelt ze. Ze toont wat haar getoond wordt.

De maan bestaat louter uit vorm, zonder inhoud.  Dat betekent dat zij makkelijk meegaat met de heersende tendens. Ze is geen type dat ergens voor gaat staan; ze heeft immers geen eigenheid.

De maan is het toppunt van Yin, ontvankelijkheid dus. Ons collectieve bewustzijn, of het Veld, bevindt zich ook in de sfeer van de maan.

Het is dan ook niet zonder gevaar om je daar te begeven. In het Rijk van de Maan leren we met deze sfeer om te gaan.

Om te schouwen, maar ons niet mee te laten voeren in het Veld. Ons werk ligt uiteindelijk immers hier op aarde!

Ecologisch manifesteren

De Maan geeft dus ritme en vorm aan het leven. Het is de Maan die onze verlangens en overtuigingen laat manifesteren.

Manifesteren is helemaal hip.  Het is ons nieuwe speelgoed. Maar eerlijk gezegd is er geen kunst aan om van alles en nog wat te manifesteren. Iedereen doet het voortdurend, bewust of onbewust.

De kunst ligt erin, om volgens de wensen van het Grote Geheel te manifesteren.

Zo krijgen we een wereld die heel is, net als in de natuur, waarin alles klopt en wondermooi in elkaar grijpt, waarin het toeval ons te hulp schiet. Ecologisch manifesteren gaat veel dieper dan eigenbelang en materialisme.

Ecologisch manifesteren  is ook  veel leuker, omdat het resultaat altijd zo verrassend is en toch helemaal klopt. Hoe kicken is dat! Om ecologisch manifesteren  moeten we luisteren, goed intappen op het Veld.

We leren luisteren voorbij alle duizend stemmen, naar de Ene Stem van de kosmos, de goddelijke bron. Dat is een kunst, die we dit jaar gaan beoefenen.

Het mooie van ecologisch manifestere is dat alles klopt en er ook werkelijk voor je wordt gezorgd. Je werk levert je echt iets op in je dagelijks leven; resultaatgericht dus.

En och… en als je dan eens bloot in de volle maan wil dansen kan dat natuurlijk prima!

Dat zijn de werkterreinen die aan bod komen dit jaar. En hoe doen we dat?

Het werk in het Rijk van de Maan

Om de Ene Kosmische Stem te horen en te manifesteren, werken we dit jaar met de kracht van de sterren: de Pleiaden.

Het zijn deze sterren die de maan naar ons weerspiegelt. In de Griekse mythologie worden zij uitgebeeld als 7 zusters: Maia, Alcyone, Elektra, Celaeno, Taygeta, Asterope en Merope.

Er is een directe associatie tussen deze sterren, de planeten, en onze innerlijke sterren, de chakra’s.

Meer over het tempelwerk in het algemeen, en wat we in de bijeenkomsten zoal doen, vind je in de blog: de 7 pijlers van tempelwerk.

Concreet:

De 7 chakra’s

We hebben dit jaar 7 bijeenkomsten. Een startweekeind, vijf verdiepingsdagen en een slotweekeind.

We behandelen we elke bijeenkomst een van de zeven Pleiaden.

We behandelen een stukje achtergrond rond deze ster maar gaan haar ook echt voelen en ervaren. Dit doen we bijvoorbeeld in een ritueel.

Dit kan een ritueel zijn waarin gesproken wordt, mythisch drama dus, waarin  we echt een verhaal spelen. Het kan ook een ritueel zijn zonder tekst, met dans of beweging.

Door de kunst van het ritueel verandert een mooie zaal onder je handen in een heilige, magische ruimte.

Daarnaast doen we lichaamswerk rond het thema, maken we symbolische voorwerpen, en gaan we aan de slag met verschillende divinatiemethoden.

We bespreken en oefenen hoe je kunt werken met intenties en het manifesteren hiervan. En uiteraard delen we hoe we de verdiepingsdagen en de tussenliggende periode ervaren.

Zusterschap en verbinding met elkaar is belangrijk in de tempel!

Opdrachten voor thuis

Tussentijds ga je thuis zelf aan de slag om met achtergrondinformatie over de betreffende ster.

Deze stuur ik je toe in een filmpje, een stuk tekst en/of door linkjes naar artikelen die je kunt lezen.

Het belangrijkste deel van het persoonlijke werk is de novene; een meditatie rond het thema, die je negen dagen achtereenvolgens doet. Hiervan maak je een kort verslag dat je deelt met je spiegelzuster.

Deze krijg je toegewezen tijdens het eerste weekend. Voor het persoonlijke werk geldt; dit kost tijd, gemiddeld ongeveer 3 uur per week.

We controleren niet of je dat gedaan hebt, dat is aan jou. Je zult merken dat het je inzichten en vaardigheden zich enorm verdiept als je dit consequent doet.

Het hele idee van hetgeen je leert in de tempel, is om het je eigen te maken. Dat kan alleen door er aandacht en tijd aan te besteden.

De maan en het groepsproces

In de tempel is veel aandacht voor het groepsproces. De maan, met haar gebrek aan eigenheid, staat symbool voor groepen en massa’s waarin je je eigen stem verliest.

Dat is niet handig, als priesteres. De deugd van de Maan is onafhankelijkheid. Alleen wie zelf stevig staat, kan zich goed verbinden.

Hoe kun je je in zusterschap verbinden, maar toch bij jezelf blijven?

Het is een kunst om in te tappen op dat Veld en toch je voeten op de grond te houden, om elkaar goed aan te voelen maar niet mee te gaan in de emotie van de ander.

Data en Locatie

Het Tempeljaar beslaat 22 dagdelen, verdeeld als volgt: Startweekend in Lochem bij centrum “Athanor”

 • vrijdagavond 13 t/m zondagmiddag 15 september 2019

Vijf verdiepingsdagen op vrijdag in onze locatie in Odijk, de Meenthoek bij het Witte Kerkje van 10.00 – 17.00

 • vrijdag 18 oktober, vrijdag 29 november 2019
 • vrijdag 17 januari, vrijdag 21 februari en vrijdag 20 maart 2020

Slotweekend in Lochem bij centrum “Athanor”

 • vrijdagavond 8 t/m zondagmiddag 10 mei 2020

Kosten

De kosten van het Tempeljaar bestaan uit cursuskosten en verblijfskosten.

 • de cursuskosten bedragen € 1,500, BTW vrij
 • de bijkomende kosten van verblijf en verzorging bedragen € 380, inclusief 9% BTW.

Om te kunnen deelnemen vragen we bij je aanmelding om een bedrag van € 150 als niet-terugvorderbaar inschrijfgeld.

Aanmelding

De aanmeldingsprocedure begint met een vragenlijst en een inzichtgesprek. Het inzichtgesprek is hoe dan ook een verhelderend gesprek waarin j emeer zicht krijgt op je eigen pad.

Ook als je niet wordt toegelaten (want dat kan),  of als jij besluit dat dit niet voor jou is, heb je hier veel aan.

Dus vraag jezelf af: is de Tempel echt iets voor jou?
 • Als je ontzag hebt voor het Grote Geheel en eerbied voor de natuur.
 • Als jij wijsheid wilt ontdekken in de oude verhalen en mythen.
 • Als je jouw derde oog wilt openen en je helderziendheid wilt ontwikkelen
 • Als je jouw heilige seksualiteit wilt verkennen en de levenskracht wilt laten zinderen.
 • Als je je intenties meer manifestatiekracht wilt meegeven.
 • Als je niet houdt van zweverigheid, maar wel dieper wilt.
 • Als je houdt van rituelen en er plezier hebt om de godinnen en archetypen te spelen.
 • Als de kruiden, de bomen, de stenen je roepen, en je wilde dat je hun taal kende.
 • Als je je als priesteres wilt ontwikkelen,  je kennis en vaardigheden wilt vergroten.
 • Als je hoogsensitief bent en meer veerkracht nodig hebt.
 • Als de data en kosten geen onoverkomelijke belemmering vormen

Als een van deze dingen jou aanspreekt,  dan staat de poort van de Tempel nu open voor jou. Maak hier een afspraak voor een  inzichtgesprek. In een vrijblijvend inzichtgesprek kijken we wat jij nu zoekt, zodat we kunnen zien of deze training bij jou past. Of niet; de tempel is zeker niet voor iedereen.

Misschien heb je iets anders nodig. We bereiden het gesprek goed voor,  zodat je er echt iets aan hebt.

Lees wat andere priesteressen zeggen over de Tempel:

De oogst van de afgelopen periode is wel geweest, dat ik heb geleerd te vertrouwen. Ik ben heel diep gegaan. Ik heb heel diep durven gaan, niet een keer, maar keer op keer.  En daarin heb ik mezelf gevonden. Er is toch steeds meer die stevigheid. ‘ Ellen L. , Soest

“Ik dacht dat ik niet helderziend was, maar ik zie nu het ene beeld na het andere!” Saskia J.

“Jij hebt zoveel kennis in huis. Jij , hebt mij zoooo veel geleerd en jij hebt mij door de tempeltraining zoveel gebracht. En dat voelt momenteel zó goed!!!! Je bent een voorbeeld voor mij en denk voor velen. ZO, dat heb ik geschreven pastedGraphic.png. Ga zo door met je prachtige werk! ”  Jolanda, Deventer

‘Nu weet ik, dat alles in mijn leven hiernaartoe gebied heeft. Alle stukjes vallen op hun plek. Ik voel zo’n diepe verbinding, ik kom helemaal thuis.’  Elizabeth B.

 

In Persephone’s armen, door Debora Zachariasse

Het boek  waarmee de Tempel begonnen is. Levensechte visoenen brachten het verhaal van de tempel tot leven, zoals ze bestonden in het Middellandse Zee gebied, 5000 jaar geleden.

Ik onderzocht alles wat ik waarnam, vulde het aan met eigen onderzoek en liet het nakijken door gespecialiseerde historicus.

De  visioenen bleken goed te kloppen en het verhaal geeft een werkelijkheidsgetrouw beeld van de tempel.

En nu komt de Tempel weer terug; we werken voort op dezelfde lijn van inwijding als destijds.

Benieuwd of die sfeer jou aanspreekt? Bestel het boek hier.