Blogs

Ma’at, godin van het lichte hart

Dit is de Egyptische Ma’at. Brenger van recht en orde. Hoewel ze de strengste is van alle godinnen, is haar symbool een lichte veer. Vogels besteden veel aandacht aan hun veren. Veren doen het…
Read More

Runen- volkskunst en soevereiniteit

Decoraties van runen Voor onze voorouders was het gebruik van runen volkomen vanzelfsprekend. Je vindt – of liever, vond – de runen overal in onze cultuur terug: op huizen, motieven op kleding en sieraden,…
Read More

Discriminatie en onderscheidingsvermogen

Alle mensen, van waar ook ter wereld, brengen schatten mee. Het ligt in de aard van mensen om schatten over het hoofd te zien. Soms, omdat ze zo dichtbij liggen, dat we ze vanzelfsprekend…
Read More

Runen – Berkano, bescherming

Als er één rune is, die ons rust en bescherming biedt, is het Berkano, de moederrune. In dit artikel vind je een paar manieren om het geschenk van deze rune te ontvangen. Je kunt…
Read More

Magie in je handen

In de Tempel verdiepen we ons in de magische kunsten. En daar spelen we heerlijk mee, super leuk. En zinvol. En daar gaat het natuurlijk om, dat je er echt zin in krijgt.  Een…
Read More

Speelse magie: een Zorgenpopje maken

Magie is niet alleen Belangrijk en Serieus. Het gaat over meer dan het aanroepen van Goden en Grote Machten. Magie is vooral het in beweging brengen van de ijsberg die onder ons bewustzijn ligt: ons…
Read More