Categorie archief: Runen

Runen – Wunjo, de vreugde

wunjovreugde

Wunjo, de klank W,  is de laatste letter van de eerste Aett, van de Futhark, het runen alfabet.

De eerste Aett, of familie van acht runen, begint met Fehu, de overvloed, en Uruz, de oerkracht. De eerste reeks is als de jeugd. Ze maakt ons klaar om op eigen benen te staan en de levensstormen het hoofd te bieden.

Letterlijk laat Wunjo’s vorm  een windvaan zien die in evenwicht met de luchtstromen beweegt. Leven in wervelend evenwicht met het grote geheel.

‘Runen zijn niet alleen schrifttekens, maar vertegenwoordigen een oude wijsheid. Het woord Oud-Germaanse woord ‘runa’ betekent ‘fluisteraar’ en verwijst naar een wijs iemand ‘iemand die weet’. Runen hebben dus naast hun letterteken betekenis ook een ‘geheime’ of ‘mystieke’ betekenis.’  Rhea Sas

Dat geldt niet allen voor de runen, maar voor alles op Aarde.

ALLES wat leeft heeft een diepere, ‘geheime’ of ‘mystieke’ betekenis, omdat het leven niet bestaat uit geïsoleerde elementen, zoals we op school leren, maar uit een levend web vol betekenisvolle verbanden van interactie, samenhang en terugkoppeling. Dit alles ontstaat in een onophoudelijke stroom van overvloed. De ‘mystieke’ betekenis laat al die verborgen verbanden zien.

Dat is een groot esoterisch geheim. En eigenlijk is het te bizar voor woorden dat dat een geheim is, want er is niets geheims aan. Je kunt het in de natuur overal rondom je duidelijk zien, als je even de moeite neemt om te observeren.

Je ziet het bij de eerste de beste boom. Bungelen de blaadjes soms los aan de takken? Wortelt de boom niet diep in de aarde? De boom heeft haar leven te danken aan de wolken met hun regen, die haar  te drinken geeft. En de wolken op hun beurt danken hun bestaan aan de zee en de zon, die het water laten verdampen. De zon! Ja, serieus, hoewel ze op grote afstand staat en er oppervlakkig gezien geen enkel verband lijkt te zijn met de boom of de zee of de regen.

En dan hebben we het nog niet over  de zon haar warme stralen, waarmee ze de blaadjes aanraakt met levenskracht. Dit is allemaal geen wereldnieuws, en toch is de impact ervan onvoorstelbaar, als je even tot je laat doordringen wat dit betekent.

Het betekent, dat wij leven in een omgeving van innige verbondenheid. Het betekent dat alles van onvoorstelbaar betekenisvolle samenhangen aan elkaar hangt. Onze wereld is een wereld waarin alles  – ALLES – is gericht op leven en overvloed en elkaar dragen.

En dat is de realiteit.

Je moet er even oog voor hebben. Natuurlijk kun je de koe die een paar blaadjes van die boom komt opeten, zien als een agressor. Maar je kunt de boom ook zien als de drager en leverbrenger voor de koe. De muizen en duiven schenken met hun lichamen leven aan de havik.

Nog een voorbeeld? Neem de prachtige regenboog, een lieflijk teken van hoop en verwachting. Hoe komt de regenboog tot stand? Door het breken van het zonlicht! Er gaat iets kapot om iets mooiers te brengen.  De zon brengt de regenboog voort vanuit haar wezen. Een kosmisch geschenk.

Om een of andere reden worden we in onze wereld ondergedompeld in  een zwavelbad van lelijkheid en geweld, die de kleine portie geweld in de dagdagelijkse realiteit tot ver voorbij het absurde uitvergroot. We voeren oorlogen waarin mensen sterven, geliefde broers, vaders, zoons,  onschuldige burgers, vanwege niet bestaande massavernietigingswapens. Diezelfde oorlog wordt  door diezelfde overheid aangegrepen om voor miljarden belastinggeld uit te geven aan … massavernietigingswapens.

Het nieuws dat we zien, is geen nieuws, maar een zorgvuldige selectie van door wapens en hebzucht veroorzaakte ellende. Mensen worden tegen elkaar opgehitst, totdat ze elkaar naar het leven staan, en als het dan tot een uitbarsting komt, staan de journalisten eromheen te smullen, net als vroeger bij een jongens gevecht op de basisschool. Alles wat mensen doen wordt in een kwaad daglicht gesteld, totdat angst en woede de enige emotie is die mensen nog kunnen voelen.

Ben je klaar met dat slechte toneelstuk, die farce die we  ‘nieuws’ noemen, en kijk je naar een natuurfilm, dan ligt daarin de focus op spectaculaire leeuwen die een schattig hertje verschalken, of twee giraffen of olifanten die elkaar tetterend de tent uit vechten.  En soms een geboorte. Het nieuws rukt dingen uit zijn verband. 

Ik wil niemand de schuld geven. Het is fase in de ontwikkeling. Het is een collectieve wond, waaraan we bloeden. Wat die wond nodig heeft, is verband.

Het verband als zodanig is nooit spectaculair. En dat geldt hier ook. Het is  niet spectaculair om te zien,  hoe de zon de bomen voedt. Wat er spectaculair aan is, zijn de gevolgen:  zuurstof, leven, een groot web van wederzijdse ondersteuning, elke dag, overal, voortdurende overvloed en creativiteit.

Wat er spectaculair is, is het besef dat jij daar  middenin mag leven. Dat jij door dat web gedragen wordt, dag in dag uit. Jij en ik, we maken er deel van uit. Onlosmakelijk. We worden dagelijks gevoed door de zon en de wind, het water en de vruchten van de aarde. We zijn in het paradijs.

Alles wat leeft, moet eten. Ook in het paradijs. Dat kun je zien als roven. Maar je kunt het ook zien als elkaar dragen, elkaar iets gunnen. Nu eet jij mij. Nu eet ik jou. De Aarde is een grote moeder die ons voedt, want we zijn letterlijk haar lichaamsdelen.

Wunjo opent je de ogen voor deze realiteit, die groter en werkelijker is dan alles wat via beeldschermen ons bewustzijn bereikt. Dat is vreugde, gelukzaligheid en dankbaarheid, die nooit meer over gaat als je het eenmaal ziet.

Als je gelukzaligheid zoekt, roep  Wunjo.
Als je moe bent van oorlog, armoede en geweld, roep Wunjo.
Als je te kort komt,  roep Wunjo.
Als je je hebt laten meeslepen door de spectaculaire beelden en je geen raad meer weet van angst: roep Wunjo.

Wunjo geeft je een nieuwe blik. Opeens zie je de verbondenheid. Dan ben je nooit meer alleen, nooit meer radeloos, en kom je nooit meer tekort. Dit is een natuurwet, die geen parlement of kongsi waar ook ter wereld kan wegstemmen of overrulen: we leven in innige verbondenheid op aarde, die je draagt. DAT is de echte werkelijkheid.

Als je dat eenmaal ziet, kun je je ogen er niet meer voor sluiten. Dan verandert je hele leven, omdat je leven altijd weerspiegelt wat jij ten diepste gelooft.

Kijk, en dat is het moment dat het pas echt spectaculair wordt.  Enjoy!

Wil je meer gelukzaligheid, meld je dan aan voor de Hartslag van de Tempel. 

Of deel dit bericht. Dank je wel!

Runen-Hagalaz – Als een ramp toeslaat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het was 1980 en ik woonde als student in Wittevrouwen, een gezellige Utrechtse volkswijk vol kleine winkeltjes. Midden in de wijk zat een slager die alles had, van biefstuk tot varkenspoot. Er was een warme bakker die zelf bakte, en een groenteboer die zijn middagmaal kookte op een blauw emaille petroleumstel en die de oude spruitjes schilde, zodat ze weer fris leken. Er was een kleine supermarkt, als een dorpswinkel op het Franse platteland, met hondenriemen, glaswerk en bezems tussen de blikjes.  Reclamebordjes waren handgeschreven, want computers bestonden nog niet en men leefde op de vierkante meter..

Iedereen zette op maandag een emmer buiten voor de schillenboer , op vrijdag kwam de kaasboer en in de zomer tingelde de ijscoman.

Mijn huisje had een upgrade gehad: het petroleumstel had plaatsgemaakt voor een granieten keukenblok, in een aanbouw die grensde aan een serre vol kieren, zodat het er vroor in de winter. Het draadglas zou een wijze keus blijken. Het huisje zat vol verborgen schatten, zoals een bedstee en een kelder, waar je kwam door de trap dubbel te klappen aan het scharnier.

Hagel

Op een middag in augustus, net terug van het lab, waar we met benzeen en losse asbest werkten,  schrok ik op van een luid geraas. Uit een bladstille, pikzwarte lucht begon het te hagelen, en niet zo’n beetje. Hagelstenen als pingpongballen kwamen met donderend geraas omlaag. Het leek wel een bombardement.
Mijn dakraam ging aan scherven en zelfs enkele dakpannen braken onder het geweld. In alle autodaken in de straat zaten putten en deuken. Ik heb nooit meer zoiets meegemaakt. De serre overleefde het geweld.

Ik leerde hoe dat werkt met een verzekering.
‘Waaide het ook, mevrouw?’ vroeg de verzekeringsman.
‘Eh… Ik geloof het niet. Hoezo?’
Ik bleek wel voor storm verzekerd, maar niet voor hagel. Ook niet als de stenen een kilo per stuk wogen. Dus ik kreeg mijn raam niet vergoed.
Behalve als het ook stormde.
O. Oké.
‘Het zou kunnen. Dat het stormde.’ Ja, hij dacht ook al zoiets.

Niet zoetsappig

Hagel. Alles kapot, in tijd van een ogenblik. Onze voorouders, die zo intensief met de Natuur leefden, hadden daar geen zoetsappige ideeën over. Maar kennelijk omhelsden ze alles, want ook Hagalaz, de hagel, de onafwendbare, onbeinvloedbare verwoesting, kreeg een plek in de runen serie.

Runen zijn spiritueel gereedschap. Maar wat moet je nu met een rune van verwoesting en vernietiging? In het Engels, ook een Germaanse taal, heet hagel zelfs hail. Heil. Dat kun je niet afdoen als toeval, want taal gaat ergens over.

Waarom? Het beste wat ik me bij vernietiging kan voorstellen is een wild ontzag voor de grootsheid van de natuur, een kleine herinnering hoe de verhoudingen ook alweer liggen. De natuur: groots en machtig een eeuwig. De mens: een vergankelijk stofje.

Reality check

Een reality check. Heel gezond. Hagalaz beschermt ons tegen onszelf. Want wie is er pas echt hard bezig de aarde te vernietigen? Niet het natuurgeweld, maar de mens in zijn grootheidswaan.
In zo’n context wordt de waarde van Hagalaz zichtbaar.

De kracht van Hagalaz: ingrijpen. Als iets moet eindigen, helpt Hagalaz om een schone snee te maken, in plaats van een rafelige, zwerende wond.
Het geschenk van Hagalaz – als de vernietiging eenmaal een feit is – is een gevoel van opluchting.

Hagalaz slaat toe als het tijd is om ruimte te maken voor nieuwe vormen, of je er nu klaar voor bent of niet. Vooral als de kosmos vindt van wel, en jij vindt van niet. De kosmos wint.

Kwantumsprongen

Kijk, uiteindelijk verandert alles. Soms langzaam, maar vaker met kwantum sprongen. De bewoners van toen zijn overleden of afgestudeerd, weggetrokken naar de Vinex wijken in Houten of Maarssen. Ook alle winkeltjes zijn weg. Een voor een verdwenen, gestaakt, failliet. Kwantumsprongen.

Alleen de huizen staan er nog. Er zijn sindsdien nog talloze dakkapellen gebouwd, en zolders, ja, hele verdiepingen er bovenop. In een hoekje vind je nog altijd verrassingen: geen bedstee, wel een prachtig design ligbad en een regendouche.
De vernietiging brengt altijd verrassingen, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Die piepkleine huisjes doen nu met gemak een kwart miljoen.

Rampen horen bij het leven. Dat is hoe dingen veranderen. Je kunt er niet omheen.

Hagalaz helpt

Roep Hagalaz als je wordt getroffen door een ramp.
Als je oogst verhagelt.
Als je partner wil scheiden.
Als je een ernstige ziekte of ongeluk krijgt.
Als je je baan verliest.
Als je sportcarrière stuk loopt.
Roep Hagalaz.
Dan krijg je hulp om de schade te beperken. Om nieuwe kansen te zien. Om er snel en schoon doorheen te raken. Om energie te besparen in de moeilijke tijd.

Roep Hagalaz als je voor een moeilijke beslissing staat, als je bang bent om een kolossale vergissing te maken.
Als je een of meer medewerkers moet ontslaan.
Als je niet gelukkig bent in je relatie, en je eigenlijk wel weg zou willen.
Als je je baas niet meer kunt zien en alleen nog maar weg wilt.
Als je huisdier zo ziek is dat je weet dat je afscheid moet nemen.
Als je wilt vertrekken van een plek waar je al heel lang woont.

Het harde, ijzige, afstandelijke gevoel dat Hagalaz geeft, helpt je in dit soort situaties. Dat is beter dan een lang gerekt drama vol twijfel die voortdurend opnieuw oplaait.

14195707558_0f6cb0c702_b-2Hagalaz als vloek

Traditioneel werd Hagalaz ook wel aangewend om een ander narigheid en vernietiging te brengen.
Als vloek.
Dat is nog even iets anders dan Jera, die je kunt roepen als er gerechtigheid nodig is.

Wie een vloek werpt, waant zich machtig. Het is de waan van kleuters, van de boze verongelijkten, de mopperaars en klagers en wanhopigen, de losers, die zich voor hun geluk afhankelijk maken van de omstandigheden.
De vloek versterkt de overtuiging dat het allemaal buiten jezelf ligt. Dat is de snelste route naar een ellendig leven.
Met een vloek roep je een vreselijk lot uit, misschien over de ander, maar vooral over jezelf. Wie werkelijk machtig is, creëert geluk voor zichzelf en voor de omgeving, en geen narigheid.

Er zijn zoveel manieren om je eigen leven in eigen hand te nemen en geluk te creëeren.

Soms begint dateren, dat je onder ogen ziet hoe kwetsbaar je bent. Het begint met de stilte van het niet-weten.
Pas in die stilte kun je hart weer horen. En je hart? Dat weet altijd de weg.

Hartslag van de Tempel

Wil je je hart beter horen en de diepere kracht in jezelf leren kennen? Wil je de  kunst ontwikkelen om mee te surfen op het kosmische getij, op het ritme van de zon en de maan? Meld je dan aan voor de gratis Hartslag van de Tempel.

Meld je hier aan, dan krijg je de traditionele wijsheid gratis in je mailbox. 

Runen – Dagaz, licht over schimmige zaken

DagazVanmorgen voelde ik me lekker lui. Ik wilde ik me net nog eensomdraaien, toen Hendrik begon te kraaien. ‘Goeiemorgen, wakker worden!’ riep hij.  ‘De dag wacht op je!’

Hendrik riep,  dat zon haar prachtige nieuwe stralen wil laten zien.

De dageraad is als de laatste bladzijde van een lang en spannend boek. Je kijkt ernaar uit.  Maar als het zover is, is er ook iets afgelopen. Opeens moet je zelf weer aan de slag.

Om wakker te worden, moet je altijd even even een hobbel nemen. Bewustwording doet altijd een beetje pijn.

Daarom is de rune Dgaz zo fijn.  Dagaz,  de dageraad, helpt je over die hobbel heen.

Licht in het duister

Dagaz brengt verlichting. Dagaz laat je alles in de juiste verhoudingen zien.  De griezelige geheimen van de nacht verdwijnen: monsters op je stoel veranderen weer in kleren, trollen veranderen in stenen, de dansende elfen die je hyper-onrustig maakten, verdwijnen. De haan kraait, zelfs terwijl ik dit schrijf.

Het licht van Dagaz is niet tastbaar, maar het is duidelijk zichtbaar. En ook in ons gevoelsleven bestaat een dergelijk licht, een ongrijpbaar Iets dat ons vult met goede moed en blijdschap. Na het schemerige , geheimzinnige maanlicht  worden de zaken weer helder en heb je weer houvast. De Dageraad brengt humor, sprankeling, ontspanning.

Mysterie of geheimzinnigheid?

Spirituele kracht wordt vaak vergeleken met Het Licht. Omdat je het niet kunt vastpakken, maar toch kun je het zien. In de spirituele wereld is er veel verwarring tussen Mysterie en Geheimzinnigheid, maar het verschil is even groot als dag en nacht.

Het Mysterie is als de dag: het maakt alles helder, begrijpelijk, logisch en inzichtelijk, en je wordt er blij van en opgewekt, en vol humor en speelsheid. Als zonlicht. Het brengt leven.

Geheimzinnigheid is als de nacht: las Maanlicht: feeëriek, sprookjesachtig mooi, en vol illusies, zodat de dingen onduidelijk blijven. In het kader van geheimzinnigheid worden hints gegeven over  geheime kennis, die alleen de ingewijden kunnen bevatten. Kennis, en interessantdoenerij, name-dropping, geheime onderonsjes, die onmisbaar en onontbeerlijk lijken.Pas als je daar bij hoort, stel je iets voor.

Wie doorvraagt, krijgt ontwijkende antwoorden in de zin van: ‘weet je dat niet eens’, of ‘daar ben jij nog niet aan toe’. In het ergste geval krijg je het verwijt, dat  je het zomaar waagt om de grote Ingewijde of het Heilig Dogma in twijfel te trekken. Of dat nu gaat over  spiritualiteit, over kinderen opvoeden volgens een speciale methode, over bijen houden of over een winstgevende onderneming runnen.

O wee als je de geheimzinnigheid ontmaskert. Dan ben je de oproerkraaier, de klokkenluider, de hinderlijke haan, en dan ga je in de pan.

Verdwaald in je eigen illusies?

Als kleine ondernemer weet ik maar al te goed, hoe makkelijk het is om verdwalen in de illusies. Het is makkelijker om likes te verwarren met klanten. Om complimenten te zien als bewijs dat je goed bezig bent, in plaats van als wat ze zijn: alleen nog maar een signaal op weg naar omzet.  Het is verleidelijk om alles voor iedereen te willen zijn, en jezelf niet te beperken. Mar of je beperkt jezelf, of je beperkt je omzet. Zo is het in alles. Of je pakt je zelf aan, of je projecteert het op je omgeving.

Je  illusies voelen prettig, ze zijn spannend maar op een veilige manier. Je kunt moordlustige trollen op je pad als ondernemer zien, die in werkelijkheid niet erger zijn dan de gekreukte  trui op je stoel. Maar de werkelijke monsters: gemakzucht, slordigheid, nalatigheid, traagheid, die zie je niet. Maar ze vreten je onderneming op van binnen uit.

Waar houd jij jezelf gevangen in geheimzinnigheid en illusies?

Doe de Dagaz-test

Gelukkig bestaat er een heel gemakkelijke test, om mysterie te onderscheiden van geheimzinnigheid. Ik noem het de Dagaz-test, omdat je Dagaz je daar geweldig bij helpt. Dit is de test:

Voel, wat het magische verhaal met je doet.

Voel je je klein, afhankelijk, geïmponeerd? Krijg je geen open, eerlijke antwoorden op je vragen? Wekt het verhaal je nieuwsgierigheid, maar niet je belangstelling? Doe je dingen doen die niet echt goed voelen? Is de uitkomst altijd afhankelijk van je eigen inspanning, en schiet je voortdurend tekort? Is het allemaal jouw schuld, dat je niet ‘verder’ bent?

Dan zit je gevangen in het web van geheimzinnigheid en illusies. Illusies zijn net bastognekoeken: echt lekker is het niet, maar toch eet je het hele pak leeg. Je wilt meer, meer meer. Maar het gekke is, je hebt nooit eens genoeg.

Of gebeurt er iets heel anders? Wil je meer, omdat je ineens iets begrijpt,  wat je zelf niet zou kunnen verwoorden?   Krijg je houvast, vind je bruikbare kennis? Word je er blij en tevreden van, voel je de inspiratie in jezelf stromen? Maakt het je bewust van je eigen kracht? Ervaar je de frisse verwondering en speelse blijdschap, de humor? Wil je er meer van omdat je er echt iets aan hebt?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Geheimzinnigheid geeft je mooie verhalen over wat er achter die deur kunt vinden … als je tenminste aan allerlei voorwaarden voldoet. Maar Dagaz doet gewoon die deur open. Misschien moet je even knipperen tegen het licht.
Geheimzinnigheid is lekker.

Het punt is natuurlijk, dat de geheimzinnigheid heel lekker is. Veel lekkerder dan de harde werkelijkheid. Maar de harde werkelijkheid ziet er opeens totaal anders uit, als je de hulp krijgt van Dagaz, het licht! Daar word je blij van, en kun je zelf weer verder!

Hoe kan Dagaz jou helpen?

Roep Dagaz, als je hoop nodig hebt .

Roep Dagaz, als je hulp wilt om’s morgens  uit je bed te komen.

Roep Dagaz als je in verwarring bent.

Roep Dagaz, als je iets niet begrijpt en inzicht wilt.

Dagaz geeft inzicht en wijze raad. Dageraad.

 

Meer inzicht en helderheid? Wil je leren over de kunst om mee te surfen op het kosmische getij, op het ritme van de zon en de maan? Meld je dan aan voor de gratis Hartslag van de Tempel.

Meld je hier aan, dan krijg je de traditionele wijsheid gratis in je mailbox. 

Runen – Nauthiz, in nood

Nauthiz-nood

In het oude sprookjesboek van mijn moeder stond een plaatje van Nood. Een hongerige, griezelige engerd met ingevallen wangen en een priemende neus.

Nauthiz. Nood.  Ik was doodsbang voor Nauthiz. Vond ‘m naargeestig, akelig. Eng. Nu is hij mijn favoriete rune. Huh?

Waarom is Nood zo mager? En zo eng?

Nood is mager en dwingend, een hongerend verlangen, dat te lang niet is gevoed.
Het verlangen is te groot, het  accepteert geen nee.  Het MOET eten hebben:  aandacht, voeding, koestering. NU.

Nood kent ook een andere vorm: als jij toe bent aan groei, gooit de kosmos je een ramp voor de voeten. Zomaar. Zonder reden. En dan helpt Nauthiz je er doorheen.

Maar stel, dat het om een weggestopt verlangen gaat.

Waarom komt dat verlangen niet gewoon aan bod?

Goeie vraag! Soms omdat je leven af is,  in beton gegoten.

Je speelruimte is op. Je tijd is volgepland. Je hebt een huis, een hypotheek, een baas of een bedrijf of een full-time ziekte. Bovenal heb je familie en vrienden die overal iets van vinden. Je hebt verwachtingen gewekt en daar moet je nu aan voldoen. En als je ze niet zelf hebt gewekt, hebben anderen ze wel over je heen geprojecteerd.

Mensen worden vilein als jij niet aan hun verwachtingen voldoet. Dus doe je mee, om aan al die verwachtingen te voldoen.

Eerste hobbel: troost

Je hebt nog een paar vrije momenten. Vul je die met de dingen die je ziel voeden?
Als je vol onvrede zit? Waarschijnlijk niet.
Die  onvrede moet verpakt worden, in een dikke deken van troost en vertier.

Troost kan van alles zijn. Zoete dingen, fastfood. Drank. Seks. Alsmaar nieuwe kleren schoenen gadgets kopen. Roken. Ach ja, eentje, nog eentje, nog ééntje.

Sporten. Werk. Allerlei spirituele workshops en opleidingen. Of je projecteert het allemaal op een ander, die je dan gaat bedillen en corrigeren.

Er moet altijd maar meer komen. Dat komt omdat er geen genoeg bestaat.

Alles wat je weg houdt bij je Nood, is verslavend. Maar Nood is heel eng. Je rent ervan weg.

Wat is Nood eigenlijk?

Nood is eigenlijk gewoon levenskracht. Levenskracht wil groeien, kan niet stoppen met groeien, en gaat ook nooit stoppen met groeien.
Ook niet als het is afgedekt met een dikke laag asfalt of beton. Het groeit er dwars doorheen. Des-nood-s met geweld. Levenskracht is goed. Het is het beton waar de schaar in moet. Dat verlangen moet gevoed!

Maar ik heb geen idee wat ik verlang!

Mis. Het goede nieuws is dat je precies weet wat je verlangt.

Punt is, het is gegarandeerd iets wat onmogelijk lijkt. Anders had je er immers allang gedaan!
Je moet dus op zoek naar Verboden Dingen. Onmogelijke Dingen. Dat is eng*, ja. Maar daar vind je je antwoord.

Tip: je verlangen spreekt in stilte. Nooit opdringerig. Wel helder.

Mijmer er maar wat over
Als ik echt mijn gang kon gaan….
Als ik zes weken had om willekeurig wat te leren, full time, betaald, wat zou ik dan leren?

Dan sta je op, spring drie keer op en neer, en roep: Dit is MIJN leven. Ja, heel maf. Heel lekker, ook.
En dan schrijf je 5 dingen op die je NU al kunt doen om te spelen dat het al zo was. En dan doe je er een van.

Stuwmeer van manifestatiekracht

Je brengt daarmee iets magisch op gang. Doordat je verlangen zo groot is, zit er een heel stuwmeer van manifestatiekracht achter. Als je daar plek voor maakt, gaat alles stromen. Een symfonie van synchroniciteit barst los. Alles valt op zijn plaats. Helend, genezend, in diepe verwondering.   Ik heb dat talloze keren gezien en beleefd,  bij mezelf, bij de studenten en priesteressen van de Tempel. Het is magisch, bevrijdend genezend.

Maar voordat je dar bent, moet je nog even een tweede hobbel over.

Tweede hobbel: trots

‘Maar ik kan dat helemaal niet.’

Nee, natuurlijk kun je het niet. Nou en. Het is heel gezond om een goede verhouding te hebben met het feit, dat je ergens geen bal van kunt. Je mag lekker aanklooien en blunderen. Je leert het vanzelf.

Toen ik 15 was, verhuisden we naar het Brielse Meer en mijn vader kocht een zeilboot. Ik vond het zeilen fantastisch,  maar ik keek wel met verbazing de continue staat van paniek aan boord. Pas na zijn overlijden hoorde ik, dat hij nog nooit had gezeild. Een jaar later had hij een navigatie cursus afgerond, kocht een zeewaardig jacht en stak de Noordzee over naar Engeland.
Je leert het vanzelf.

Toen ik 40 kreeg ik de kans om viool te leren spelen. Ik had dat als kind dolgraag geleerd, maar thuis vonden ze viool maar kattengejank. En dat klopte, het was ook kattengejank. Maar ik speelde, dat ik Yehudi Menuhin was. Ook hij had ooit staan krassen op de A-snaar.
O wat een geluksgevoel, als het dan af en toe en steeds vaker lukt.

Nood geeft groot geluk.

PippiKanHet

Als je het niet zelf pakt, komt Nood het je brengen.

Nood laat zich niet wegduwen. Nood verwoest desnoods je betonnen gewoonten om het leven te redden.
Als je niet luistert, word je ziek, krijg je een ongeluk, word je ontslagen, gaat je lief bij je weg. Je ziet het niet aankomen.

Die scheur, waar het licht door naar binnen komt? Het werk van Nood.  Wie weet was het een gevalletje ’you had it coming’. Hoeft niet. Maar het is hoe dan ook een kans. Zoals de vliezen breken voor de geboorte,

Doe het. Red je leven.

Nauthiz-Sterdans.CrCoSmijt de smoesjes uit het raam en ga dansen, wandelen, bewegen. Donder die drop en koekjes weg en zet een schaal fruit neer.

Verspil je kostbare tijd  aan roddel en ruzies? Stop ermee. Zet Netflix uit, neem beleefd maar ferm afstand van vileine drammers en ga je eigen ding doen. Waar je blij van wordt.

Ga schilderen, zeilen, zingen, spelen, vrijen, dansen, reizen, kruiden plukken in de maneschijn. Doe het. Ga vieren dat je leeft.

Nauthiz helpt je. Je hoeft niet alles zomaar overboord te gooien. Wilde sprongen maken in het ongewisse, dat is niet waar dit over gaat. Maar een beetje loslaten… en dat is net iets anders. Bekijk het filmpje over loslaten hier! 

Roep Nauthiz

nauthizVoetRuneidtRoep Nauthiz om je hartsverlangen terug te vinden.
Roep Nauthiz als je een moeilijke situatie tegemoet gaat.
Teken Nauthiz op je voeten, op je armen, op je hart, om bij jezelf te blijven.
O dat is zulke krachtige magie.
Daar word je gelukkig van.

*Verboden Dingen zijn eng. Vraag een Tempelconsult aan als je vastloopt bij het zoeken naar je verlangen. Je leven is veel te kort en te kostbaar om vast te blijven zitten! Doe het.

Welk hartsverlangen heb jij gevolgd? Vertel het in het commentaar!

De kunst om mee te surfen op het kosmische getij, op het ritme van de zon en de maan: daar wordt iedereen blij van. Dat is de Hartslag van de Tempel.

Meld je hier aan, dan krijg je de traditionele wijsheid gratis in je mailbox. 

Runen – Jera – gerechtigheid, karma en moeiteloos leven.

Jera-gerechtigheid-idt klein

Jera, rune van gerechtigheid. Over karma, regressie en moeiteloos leven.

Jera is de twaalfde letter, de klank is ‘j’.

Haar letterlijke betekenis is ‘jaar’ of ‘seizoen’. En het belangrijkste seizoen was natuurlijk de herfst, want oogst. Herfst harvest, betekent jaarfeest, jera fest.

Jera laat zien, wat je inspanning je heeft opgeleverd. Wat is je oogst, of met een mooi woord: karma?

Je kunt het hele verhaal hier bekijken of hieronder  lezen.

Jera vraagt:  hoe is jouw oogst?

Hoewel het lieflijke lijflijke lentefeest het verrukkelijkste feest is, is jera feest het belangrijkste feest. Het is de oogst, die ons in leven houdt. Voor een goede oogst is wat voorbereiding nodig. Niet eens zoveel, want alles in de natuur is moeiteloos. Echt. Moeiteloos, maar met precisie.
Als ik naar mijn eigen leven kijk, heb ik behalve glorieuze jera-momenten ook heel wat mislukte oogsten achter de rug.

Kampioen verkeerde verzorging

Natuurlijk heb je wel eens pech. Hagel, stormwind, stortregen.

Maar vaker begon het al met het zaaien: verkeerd gewas gekozen. Iets wat ik eigenlijk niet lekker vond, maar wat zo hoorde. Iets wat niet groeide, wat meer zon nodig had, of een andere bodem.

Ik ben ook kampioen verkeerde verzorging. Vergeten water geven, het veld niet serieus nemen. Kunstmest proberen als vervanging voor de goede bodem, waardoor het gewas nauwelijks voedingswaarde had en stukgroeide.

Jera zegt: mijmer over je oogst. 

O, mislukte oogsten zijn zo vervelend.

Maar ze zijn zo lekker leerzaam.

niet vanzelf. Behalve het blunderen is het handig om er ook even over te mijmeren. Op welk moment het nou mis ging. En hoe dat kwam.

Geduldig en met mededogen voor jezelf.

Mijmer over je successen. Waarom dat opeens zo lekker liep.

Jera wijst je aan waar de sleutels zitten, diep in jezelf.

Jera is de ideale rune voor regressiewerk.

Als iemand in een regressie-traject een pijnlijke situatie uit een vorig leven wil healen, kijken we niet alleen naar de situatie, maar ook hoe het is ontstaan.

Welke zaden heeft ze gezaaid? Had ze overtuigingen die niet bleken te kloppen? Heeft ze op enig moment heeft ze een keuze gemaakt, die tegen haar hart inging? Of kwam het door een gebrekkige verzorging van de waardevolle dingen in haar leven? Hoe kwam dat dan?
Die oorzaken en achterliggende beslissingen sporen we samen op. En dan zetten we ze recht. Dat is een prachtig, verrijkend proces.

Het resultaat is totaal magisch. Allerlei dingen vallen vanzelf op hun plek, onverwacht, zonder verdere inmenging. Helemaal ’toevallig’. Moeiteloos.

Er bestaat in mijn ogen niet zoiets als toeval.  ’Geluk’ of ’pech’, het zijn verschijnselen dat je leven op weg is naar een ander spoor. Je hebt innerlijke een andere keuze gemaakt. Pech is vaak indirect geluk. Misschien wel in 99% van de gevallen.

Zo was er een client, laat ik haar Anja noemen, die een probleem had in haar liefdesleven met een zekere schaduwachtige figuur, Nico, die haar heel naar behandelde, maar tot wie ze zich niettemin sterk voelde aangetrokken. Het leek wel alsof ze  een soort verplichting voelde. Maar ze kon niet ontdekken waar dat sterke gevoel vandaan kwam.

In ons regressiewerk stuitte ze op een dramatische situatie met een minaar die haar vermoord had terwijl ze zwanger was. De minnaar voelde naadloos aan als de schaduwachtige Nico die opnieuw was opgedoken in haar leven. Ze voelde naast haar weerzin opnieuw de aantrekkingskracht van toen.

Verkeerde inschatting

’Hoe kwam je destijds aan die minnaar?’ vroeg ik. We gingen op zoek en ontdekten dat ze n haar vorige leven haar positie totaal verkeerd had ingeschat. Ze had allerlei keuzes over het hoofd gezien. Ze dacht dat ze hem iets verplicht was, maar daar was geen sprake van.

We gingen nog wat verder terug in de tijd, en ze maakte andere keuzes. Haar leven veranderde en ze vond een andere minnaar, waardoor ze een veel betere positie kreeg.

In een volgend gesprek vroeg ik haar het het met Nico ging en ze keek me verbaasd aan. ’Nico? O, die is helemaal uit mijn leven verdwenen. ’

Alsof hij er nooit was geweest.

Het spel, niet de knikkers

Een andere client, laat ik haar Sandra noemen, werkte aan de Thuistempel. Ze had  takjes nodig van vier bomen, voor haar Rebbelstokjes. ’Die bomen groeien hier niet,’ schreef ze. En ze wilde graag een kant en klaar setje bestellen.

Het was niet waar, want die bomen groeien overal. Ik weet dat, maar voor Sandra wordt het een reuze ontdekking.

Ik heb haar op queeste gestuurd om de bomen te vinden. Thuis, of zo ver ze er maar voor moest reizen. Want het zit m natuurlijk niet in die stokjes! Het gebeurt tijdens de reis. Het gebeurt op het moment dat je de boom voor het eerst hebt gespot. Het gebeurt op het moment dat je daar staat, met de snoeischaar in het park, of puzzelend boven de dode takjes, of het wel de goeie zijn. En hoe je daar achter komt.

En daarom is het ook niet erg om fouten te maken. Op lange termijn bestaan er geen fouten. Door vlijtig te werken,  en alles goed wil doen, alleen omdat het moet, die mist de hele clue.

Dat is het mooie aan regressiewerk. Als je leven hele moeizaam is, is er ergens iets niet goed gegaan.

En dat kun je nu, zoveel jaren of zoveel levens later, gewoon hestellen, omdat je je opties van toen veel beter kunt inschatten.

En dat is het mooie aan Jera. Oogst, dat komt ergens door. En terwijl je aan het werk bent, is het goed om te weten dat er oogst komt, en ook, omje daar verder niet om te bekommeren.

 

Welke magische ervaringen heb jij, met vorige levens? Vertel het in het commentaar.

 

De kunst om mee te surfen op het kosmische getij, op het ritme van de zon en de maan: daar word je blij van. Dat is de Hartslag van de Tempel.

Meld je hier aan, dan krijg je de traditionele wijsheid gratis in je mailbox. 

Runen – Sowilo – hoe machtig je bent

Sowilo-Zon
Sowilo, het zonnewiel, ziet alles.
Alles tegelijk. Altijd. 
Alles wat mooi was, alles wat niet deugde.Alles, wat wij eraan hadden kunnen doen, jij en ik.  Ook al denk je van niet. Sowilo leert je, hoe machtig je bent.
Sowilo moet de verschrikkelijkste dingen aanzien, zoals
dat ergens in Amerika 50 mensen op de meest grove wijze zijn afgeknald en 100 gewond. 
 
Sowilo ziet hoe in Syrie een heel volk wordt uitgemoord, en niet voor de eerste keer.
en in Palestina…en op al die andere plaatsen… die wij niet zien .
Sowilo ziet
dat je in Brussel (Parijs, Tel Aviv, Amsterdam. Stockholm) niet meer over staat kunt zonder gevaar voor nog meer gekken die geweren hebben verkocht aan wanhopigen
 
Sowilo ziet alles, waarvan de aandacht wordt afgeleid
zoals vrouwen die niks mogen, als beesten worden afgestraft voor het dragen van nagellak of omdat ze aangifte doen dat ze worden verkracht, die niet mogen bepalen wat er gebeurt in hun eigen vagina, hun eigen buik
jonge vrouwen, meisjes nog, die worden geneukt, erger dan beesten zijn de toeristen
ongeboren foetussen die in zogenaamd beschaafde landen meer rechten hebben dan de moeders die ze dragen, opvoeden en verzorgen
 duizenden kilometers regenwoud, omgehakt, ver weg en goed verborgen lekkende leidingen vol olie, de melk van de Aarde, dood en verderf nog zonder dat het is opgebrand
 
Sowilo schijnt onpartijdig over conference-room gekonkel tussen luxe prinsen en industriëlen, om wereldheerschappij te geven aan amerikaanse bedrijven onder het juk van geld en geweld
 
Ik vind het allemaal heel erg.
Je  zou er moedeloos van worden. Ja, daar heb ik wel begrip voor, 
als mensen moedeloos worden.
Zo makkelijk ook. Afleiding genoeg.
Maar Sowilo zegt,  zo makkelijk? Daar kom je niet mee weg.
 
De mop is dat deze hele kongsi van geweld en gekonkel totaal op losse schroeven staat, nu de kennis is ontsnapt, dat wij mensen scheppers zijn, met wilde, vrije scheppingskracht.
 
En dat ieder van ons, de conciërge en de manager, de gelovige en de organist, onze wereld kunnen maken en vormen zoals we willen.
 
De wet van aantrekking. De scheppingskracht van de mens. De ingeboren magie van levenskracht, zinderende sappige seksuele levenskracht
niet voor niets streng verboden
eeuwen lang verborgen gehouden,
Een bloedig en fanatiek bewaard geheim, erger dan wiki-leaks. 
Het geheim is ontsnapt!
Toen ik een jong meisje was, wist niemand ervan. 
Nu weet iedereen het. De magie ligt op straat. Hoe machtig je bent.
Het gaat om de kracht van de verbeelding. De magie van visualisatie. Overal gratis beschikbaar. Dus. Waar wacht je op?
 
Wat visualiseer jij? 
Waar ga jij elke dag 5 minuten voor zitten, in diepe ontspanning, om waar te maken? Vijf minuten. Spelen dat het er al is.
Dat is alles.
Plus het besef hoe machtig je bent. Omdat. Het. Kan.
 
Waar vul jij je verbeelding mee? 
 
Als je wilt, kun je vrede en ecologie en plezier creëren. Zwemmen met de dolfijnen. Prei uit eigen tuin. Soevereiniteit. Tevredenheid en op zijn tijd wat extase.
Door 5 minuten per dag je emoties te temmen en het eindresultaat visualiseren.
Hoe machtig je bent, als je weet wat je wilt en bereid bent het te ontvangen.
 
Doe het voor jezelf.
Doe het uit compassie, voor al die mensen die op de vlucht zijn, en veel te stijf staan van de stress om te kunnen dromen.
Doe je het uit plezier, voor je kleinkinderen die je nog niet kent en die misschien nooit komen,
als jij vergeet hoe machtig,
hoe machtig
hoe machtig je bent
Sowilo-Woman-Sun-sea-runen
Bestel ons gratis geschenk aan jou: Traditionele Europese Wijsheid, de Hartslag van de natuur, gratis in je mailbox op het ritme van de maan en de zon.

Ja, fijn! Dat geschenk wil ik graag  ontvangen.

Runen – Gebo, het geschenk

GEBO

 GEBO het geschenk

Op het grensvlak van twee verschillende culturen.  Daar, waar we geraakt worden: gezien, ontmoet, verrast, geïnspireerd. Daar ontstaat creativiteit, vernieuwing, bevruchting.

Daar ontstaat magie.

We leven voor het grootste deel binnen een vanzelfsprekendheid. Alle dingen die we gewend zijn lijken de enige manier te zijn. Tot het moment, dat een ander pad het jouwe kruist, en je elkaar bewust maakt van heel andere mogelijkheden.

tumblr_mcw6vtjkaK1r312n1Gebo, het geschenk,  is de 7e rune. Ge klank is een gutturale ’g’. De vorm is een kruis, een kus, een verbinding, een ontmoetingsplek. Het oer-magische kruispunt.

 

 

Meer dan zomaar een aardigheidje

Gebo is meer dan zomaar een aardigheidje aan de ander overhandigen. Het impliceert een dieper geschenk: de open blik, oog voor de ander, oog voor de verschillen en als het even kan, oog voor de behoeften. Verbinden is niet zomaar langs iemand lopen, maar je voor de ander openen. Met je hart.

Deze kwaliteiten maken het kruispunt van oudsher een super magische plek, waar je van richting kunt veranderen: letterlijk maar ook symbolisch. Tal van magische spreuken hebben als richtlijn, dat ze moeten worden uitgevoerd op het kruispunt.

Kruispunten zijn plaatsen waar votief beeldjes worden opgehangen: Maria kapelletjes, beeldjes van Hermes of van Hecate, godin van de kruispunten.
De runen beschrijven de stroom van overvloed en levenskracht door de wereld. Ze laten alle aspecten zien van deze storm, maar de serie begint en eindigt met overvloed (Fehu en Othala). Gebo is de rune waar de hele stroom wordt aangestuurd. Gebo is het harte-centrum van de Runenkracht. Door eervolle uitwisseling van energie  reguleer je de stroom van overvloed.

Gebo: het hart houdt de stroom op gang

Energie uitwisseling kent vele vormen: spiritueel is het de inspiratie die je woordeloos opdoet in bijzijn van een bezield mens, die je kan optillen en helderheid kan verschaffen, alleen al door in diens nabijheid te zijn. En natuurlijk…  de liefde! X

Mentaal is het de levendige uitwisseling van ideeën en inzichten, en de context die dat mogelijk maakt. Van oudsher was dat de Tempel. Later, de universiteit. Nog later, het  Social Media platform. En natuurlijk…  de liefde! X

Emotioneel is de uitwisseling zodra er mogelijkheden zijn om samen de natuur te beleven, en de kunst: dans, muziek, literatuur. En natuurlijk…  de liefde! X

Fysiek bestaat de uitwisseling uit de handel in goederen en natuurlijk het net van wegen en spoorlijnen. En natuurlijk…  de liefde! X

Gebo: een goed doorstromend systeem kent geen tekorten.

Het geheim van Gebo is dit: een goed doorstromend systeem kent geen tekorten. Je hoeft nooit te geven wat je niet kunt missen. De overvloed stroomt automatisch weer daarheen waar ze nodig is. Door gul en gestaag te geven, met je hart, houd je de nieuwe aanvoer altijd op gang. Geven vanuit je hart is belangrijk omdat je hart namelijk precies weet wat je kunt missen en wat niet.

Ware rijkdom zit niet in opgepot vermogen of in alles maar weggeven, maar in de de stroom die je gestaag op gangkuit houden. Dat is de stroom die groeit.

 

Ons gratis geschenk aan jou: Traditionele Europese Wijsheid, de Hartslag van de natuur, gratis in je mailbox op het ritme van de maan en de zon.

Ja, fijn! Dat geschenk wil ik graag  ontvangen.

Runen – Uruz, de oerkracht

 

runa_uruzUruz is de tweede letter van het Futhark.
Zijn letterlijke betekenis is Oeros. Zijn klank is ́oe ́.
Zie je ze al voor je, die sterke, tomeloze dieren met hun ruige echt en hun enorme hoorns?

Het mooie van de runen-alfabet vind ik dat ze beginnen met de letter Fehu, vee, de stroom van overvloed. Oeros geeft ons de sleutel om je overvloed te laten groeien: dat doe je door je rijkdom in beweging te brengen.

Met Os start het zware werk op aarde, de groeicyclus van de landbouw. Os is dan ook de eerste letter van allerlei andere alfabetten, zoals het Fenicische, het Hebreeuwse, Griekse en ons eigen romeinse beginnen allemaal met de letter allef, of aleph en alpha, afkomstig van het West-Semitische woord voor os.

Os je helpt om je veld te ploegen. Dat is zwaar werk, en daar heb je uithoudingsvermogen en oerkracht voor nodig. En dat krijg je, van Uruz.

AMI_-_StierrhytonUruz brengt ons in contact met oerkracht, uithoudingsvermogen en tomeloze energie. Hij laat je zien hoe je je eigen innerlijke kracht en uithoudingsvermogen aan kunt spreken.
Uruz helpt je als je nog even door moet terwijl je eigenlijk moe bent, als je er geen zin meer in hebt, als het je zwaar valt en het aankomt op volhouden.

Dit is de rune voor de challenge, voor dingen die eigenlijk net iets moeilijker dan jij trekt. Hij laat je zien waar je grenzen liggen. Namelijk, een heel stuk verder dan jij dacht.

Ik heb de kracht van Uruz ontmoet toen ik In Persephone’s armen schreef.  Het is dan ook geen toeval dat hij op de omslag staat. Het is dankbaar om te zien dat het ‘ploegen’ vrucht draagt.

Als je met Uruz samen wilt werken, wees dan gewaarschuwd wat je over je afroept. Je oerkracht ontdek je niet door lekker in een hangmatje in de zon te liggen.  Omgekeerd, heb je een pittige klus, zoal een kind baren, een boek schrijven, of een onderneming  tot bloei brengen, dan kun je geen betere kracht aan je zijde hebben dat Uruz.

Uruz is een meester in het volhouden, en daarom verspilt hij nooit energie. Hij maakt je attent op dingen die je nodeloos veel tijd en energie kosten.
Zowel lichamelijk als geestelijk geeft Uruz ons heelheid en genezing.

Doorgaan zonder energie te verspillen? Dat lukt het beste, als je meevaart op de hartslag van de natuur. Bestel de Hartslag hier. Gratis in je mailbox.

Runen – Laguz, het grote water

 

laguz-afb

Laguz is de éénentwintigste letter, de klank is ‘l’ zoals in ‘lip’.

Letterlijk staat Laguz voor het water en de zee.
Symbolisch vertelt Laguz hoe ons gevoelsleven werkt.

De stromingen van de zee kun je niet tegenhouden, de kracht van eb en vloed gaan altijd door. Laguz leert ons hoe we de kracht van het water kunnen leren kennen en hoe we de ontelbare schatten kunnen vinden, die het ons biedt.
Vecht niet tegen je gevoel, maar respecteer het, geef het aandacht en leer het goed kennen, dan openen ze de poort naar het grotere geheel, het collectieve onbewuste.

De Vikingen waren zeevaarders. Zij waagden zich het grote onbekende en kwamen thuis met geweldige schatten. Laguz is de zee, die je moet oversteken om machtige schatten te vinden. Dat is eng, gevaarlijk en spannend en buitengewoon de moeite waard.

Laguz brengt ons bij de mysterieuze “Wachter op de Drempel”, die de poorten naar het Onderbewuste streng bewaakt.

Daar zit een geheim aan vast: de deur naar het onderbewuste staat stiekem altijd open.

We hebben de Wachter  weggezet als iemand die de deur dicht houdt. Dat is niet eerlijk, want niets is minder waar. In werkelijkheid werkt  de Wachter zich een rotje om ons voortdurend uitnodigingen te sturen en al die innerlijk schatten te laten zien! Kijk dan, voel dit, merk je dat?

Het is een tragische taak, Wacher. Laat ze ons al dat moois zien, zien wij het niet. Zijn we er zelfs bang voor. We kijken er straal overheen. Wij zien hoogstens wat vreemde dingen, onverwachte dingen, die we niet goed begrijpen, die eng en gevaarlijk en griezelig lijken.

Totdat we onze lef tevoorschijn halen en onze aandacht erop richten, vaak aan de hand van een vraag of een intentie. Intenties zijn fijn, omdat ze je helpen om je open te stellen, je ogen open te doen, en een voet binnen die enge, duistere, onbekende poort te zetten.

En zodra  we binnen gaan, ervaren we dat alsof de Wachter eindelijk die poort voor ons open heeft gedaan, de Poort naar de Andere Wereld.  Zo voelt het voor ons; maar in werkelijkheid loopt  de Wachter te dansen en zingen, omdat we het eindelijk, eindelijk zien. Ja.

Als je die doorgang eenmaal hebt gemaakt, ziet je hele wereld er anders uit: je bekijkt alles met nieuwe ogen, alles is fris en nieuw, omdat je ervaart dat het ten diepste leeft.

En o, wat is die Innerlijke Wereld de moeite waard! Alle ervaringen van alle mensen, dieren, planten en stenen zijn hier opgeslagen, in dit collectieve Veld. Wie erin slaagt om deze zee te navigeren, krijgt toegang tot een onuitputtelijk potentieel aan kennis en wijsheid. Dat is Tempelwerk.

En wat heb je daar dan aan?

Als je je natuurlijke helderziendheid wilt ontwikkelen.
Als je de machtige hulp van de levenskracht wilt voor genezing of healing rituelen, of voor het verkrijgen van diepere kennis van kruiden en kristallen.
Als je je dromen beter wilt begrijpen.
Als je wilt worden ingewijd in het Mysterie.
Als je de wijsheid van je voorouders wilt raadplegen.

Als je je innerlijke gidsen wilt leren kennen om wijsheid op je pad, zodat je integere stappen zet en jezelf niet tegenwerkt.

Als je wilt, kun je vandaag nog de poort openen!

Hoe?
1. Roep Laguz, terwijl je luistert naar je dromen en ingevingen, naar je gevoelens*. Roep de hulp in van Laguz, terwijl je aandacht besteedt aan de fijnzinnige aanwijzingen in de natuur. Stel je open en blijf bij jezelf. Laat je niet wegspoelen.

*tip* Gevoelens die je overrompelen en alleen maar groter worden als je er aandacht aan besteedt, zijn niet van jou, maar van een of andere kosmische golf in het collectieve Veld. Just so you know.

2. Schrijf je in voor de  Hartslag van de Tempel . Het doel van de Tempel is om JOU te helpen, om jouw  innerlijke wereld  te openen. op de manier die precies bij jou past, zonder regels of verboden, met handige principes die gewoon goed werken. Gratis in je mailbox, op het  pulserende, natuurlijke ritme van de Maan en de Zon.

 

CrCo-ocean-wave_1920

Rune: Fehu – overvloed

runes-fehuHet is veelzeggend voor de mindset van onze voorouders, dat hun alfabet, de Futhark, begint en eindigt met rijkdom. Fehu en Othala, de eerste en de laatste rune, betekenen allebei overvloed, rijkdom, bezit.

Onze voorouders wisten de aardse werkelijkheid op waarde te schatten. Hun leven was gericht om overvloed, niet alleen spiritueel, maar ook materieel, getuige hun prachtig verhalen en verfijnde mythologie. Overvloed van de natuur, dat was het begin en het einde, de adem van het leven, ook in het materieel. Vee en land.
Fehu en Othala.
Maar o, wat een verschil tussen die beide soorten rijkdom!

Fehu, vee, waren de liquide middelen van de voorouders.
Wie veel vee bezat, was rijk in de praktijk.
Je had melk en trekkracht op het l
and, als je vee bestond uit paarden, had je vervoer en kon je overal heen.

In ruil voor melk, kaas, wol of vlees kon je stoffen kopen, gereedschappen, sieraden of hout en natuurlijk diensten.
Als je je in de nesten had gewerkt, kon je het weer goedmaken door iemand een lam, schaap of zelfs een paard te geven, of door een groot feest te organiseren met een varken of een os aan het spit.

Dit soort rijkdom is fantastisch, omdat het je speelruimte vergroot. Je hebt anderen werkelijk iets te bieden, je kunt royaal zijn. Overvloed maakt je onafhankelijk.

Fehu is vloeibare, levende rijkdom die alleen blijft bestaan zolang je er zelf goed voor zorgt, en ook, zo lang het blijft stromen. Het soort rijkdom die je werkelijk rijk maakt, omdat het niet vanzelfsprekend is, en ook wat van je terug vraagt.

Fehu is responsieve rijkdom, die reageert op jouw beheer. Als je er domme dingen mee doet of er slecht voor zorgt, raak je het kwijt.

Othala is het soort rijkdom die bestendig is. Land en bezit is een levenloos soort rijkdom, die na lange jaren verworven is, of in het ergste geval, een erfenis waar iemand geen poot voor uit heeft hoeven steken.cow-827459_640

Fehu geeft invloed. Othala geeft macht.
Fehu kan je eigenlijk niet corrumperen, want als je dom bent, raak je het kwijt. Fehu is dan ook een bijzonder goede manier om je karakter te ontwikkelen. Je bedrijf als spiritueel pad.

En als je Fehu eert, door met trouw, visie en beleid te werk te gaan, brengt je bij Othala: je fortuin. Fehu is je leraar; Othala is je examinator.
Hoe je met je rijkdom omgaat, blijkt hoe sterk en integer je van binnen werkelijk bent.

 

Wil jij ook leven op de Hartslag van de Natuur, die innige verbinding maken van de traditionele Europese wijsheid*  zodat je leven meewind krijgt?  De Tempel is er om je te helpen. Bestel nu  Je krijgt de Hartslag gratis in je mailbox, een cadeautje van de Tempel .

*T.E.W. = duizenden jaren proefondervindelijk onderzoek door onze voorouders.