Categoriearchief: Runen

Runen- volkskunst en soevereiniteit

Decoraties van runen

Voor onze voorouders was het gebruik van runen volkomen vanzelfsprekend. Je vindt – of liever, vond – de runen overal in onze cultuur terug: op huizen, motieven op kleding en sieraden, op huisraad en gebruiksvoorwerpen, op gereedschap.En als magische instrumenten, gebeiteld in gedenkstenen. Decoratie, volkskunst is een kunst vorm die ons verbindt met het land en met onze voorouders. Runen kleuren, sturen en bezegelen die verbinding.

Prof Dr. Jan de Vries schrijft hierover in Die geistige welt der Germanen.

Ik citeer: ‘Het gehele leven van de antieke mens is volledig verwoven met de goden. De dag, van zonsopkomst tot zonsondergang, het jaar met zijn wisselende gang der maanden, het mensenleven van de geboorte tot de dood, staan onafgebroken in de ban van de goddelijke wereldbeheersende machten. Heilige bodem is overal, niet alleen in de tempel of dingplaats (plaats waar het geding werd gehouden, de rechtspraak) maar ook in de boerderij en op de akker. Geen handeling geschiedt, zonder dat ze door een offer, een gebaar of een woord in relatie tot de mystieke oergrond der wereld gebracht is.’

Volkomen vanzelfsprekende verhouding tot de natuurkrachten en het land, in die traditie past het decoreren, met runen en andere symbolen. Het uilebord hierboven is een prachtig voorbeeld. De zwanenhalzen zijn een vorm van de rune Jera: het jaar, en de oogst.

De luiken van boerderijen zijn vaak versierd met de rune Gebo, het geschenk; soms met Ingwaz, de haardstede; of met Othala, het erf of familiebezit.

Alles werd betekenisvol versierd, in schrille tegenstelling tot nu, waar op iedere kinderpyjama of speelgoedje een of ander disney slappetje figuurtje staat als slap en vervormd overblijfsel van de oude kracht. Slapenderwijs hebben mensen zich de oeroude verbinding uit de handen laten glippen. Het gemak is een goede dienaar maar een slechte meester.

Decoratieve volkskunst met de oude traditionele motieven, zoals de runen, is zeer krachtig. Praktisch gebruik is een heel mooi startpunt om je eigenheid en soevereiniteit terug te claimen. En ook, om lekker creatief los te gaan. Waarom niet. Spiritualiteit heeft aarde nodig, zodat het niet zweverig wordt en je als spiritueel mens je soevereiniteit verliest.

De bron van alle soevereiniteit is het land. De soevereine heidense vorst was gehuwd met de prinses of priesteres: zij vertegenwoordigde het land en verleende hem daarmee zijn koningschap. Ging het slecht met het land, mislukten de oogsten of stierven de mensen, dan was de koning het zoenoffer die zijn leven gaf voor de mensen. Hij werd letterlijk opgejaagd en geofferd. Zo ging het overal. Het was een wreed gebruik, maar het hield de neiging tot tirannie wel voortreffelijk in toom.

Wie verknocht en verbonden is met het land, wordt gedragen door het land. En wie zich voegt in het patroon van de natuurkrachten en de erfenis van de voorouders eert, kan zich verzekerd weten van hun steun in de rug. Altijd. Onze voorouders wisten dat.

En jij weet het nu ook.

Op deze overzichtspagina vind je een hele serie blogs over de runen. Ik hoop dat je ze goed leert kennen en er je voordeel mee zult doen. En vooral, dat je er plezier aan beleeft.

Meer weten over de Tempel?

Wil je moeiteloos leven op het ritme van de natuur, precies zoals het bedoeld is?

Bestel de vitaliserende Treurwilgmeditatie. Dan kun je voelen hoe het is als de energie door je lichaam zindert en dan krijg je zo nu en dan een harteklop van levende magie in je mailbox. Tot je je afmeldt.

Runen – Berkano, bescherming

Als er één rune is, die ons rust en bescherming biedt, is het Berkano, de moederrune.

In dit artikel vind je een paar manieren om het geschenk van deze rune te ontvangen. Je kunt dat doen door een eenvoudig ritueel, wat eigenlijk niets anders is dan een gesprekje met je onderbewuste, in de taal van het onderbewuste: symbolen, ritme, klank en kleur.

De klank van de rune letter is B ; de vorm wordt ook gezien als borsten, van de moeder, en van de aarde. Berkano regeert holen en schuilplaatsen, en natuurlijk de baarmoeder.

Pionierplant

Berkano dankt haar naam aan de mooie witte berk. De witte bomen zijn pionierplanten. In onherbergzame gebieden zijn zij de eerste bomen die groeien, en een bescherming bieden aan andere bomen zoals dennen en sparren, die als het ware onder hun vleugels groot worden.
In bosbouw wordt de berk nog altijd voor dit doeleinde toegepast. 

Ook in een ander opzicht is zij een pionier: zij is gemakkelijk ontvlambaar. Ze voedt het vuur omdat haar olie-bevattende takken altijd branden. Haar schors is licht ontvlambaar. 

Als niets meer branden wil, brandt altijd nog de Berk. 

Symbolisch werkt het net zo: als alles dood lijkt, brengt de Berk als eerste nieuw leven. Zelfs in de natste regen blijft Berk droog. 

Berkensap, een heildrank

Berk is een van de eerste bomen die uitloopt in de vroege lente. Vanuit haar takken of zelfs een kleine holte in haar stam schenkt ze het berkensap, rijk in mineralen en licht verteerbare suikers.

Berkensap is zegen in de vroege lente, als bij onze voorouders het voedsel schaars begon te worden. Het werkt genezend voor zwakke en kwetsbare mensen, als de weerstand was verminderd door de lange ontberingen van de winterse kou. 

Zo koesterde ze de kinderen, de toekomst, en de ouden met hun levenswijsheid, zodat het volk kan groeien en de wijsheid niet verloren ging.

Berkensap tappen? Tap in de vroege lente, als de sneeuw is gesmolten maar de blaadjes nog niet ontloken zijn. De timing luistert nogal nauw, maar moeilijk is het niet. Je maakt een klein gat in de boom en hangt er een slangetje in. Daaraan een fles die vanzelf volloopt.

Je kunt het sap zo opdrinken, of steriliseren en bewaren, of laten gisten. Skøll.

Schuilplaats

Berkano is onze schuilplaats in zwaar weer. Berkano is degene, die onze kelk vult met een heildronk als we hulp nodig hebben. Nooit doen we tevergeefs een beroep op haar. 

Alle schuilplaatsen en verborgen plekken zijn aan Berkano gewijd. Zij is de grote beschermer die nieuw leven voortbrengt. Berk is de moeder.

Rust brengt groei en inzicht

In onze haastige cultuur vergeten we dat rustperioden heel natuurlijk zijn. En belangrijk.

Wie rust neemt voelt zich al snel schuldig – terwijl je je eerder schuldig moet voelen als je geen rust neemt! 

Zonder rust kan niets nieuws ontstaan. Als we zien zijn, geneest ons lichaam door rust. Babies en kinderen groeien tijdens de slaap. 

Rust, of het nu slaap is of meditatie, opent ook de poorten van ons onderbewuste. We zeggen : ik moet er een nachtje over slapen. Of: de ochtend is wijzer dan de avond. 

Talloze geniale uitvindingen en inzichten zijn ontvangen in een droom.  Ook mijn roman In Persephone’s armen begon in diepe rust, met een droom en meditatie.

Gedwongen rust

Als we zelf de rust niet inplannen, meebewegend met de natuurlijke ritmen, brengt de natuur met tough love, en brengt ons wel tot stilstand met een of andere ramp, een ziekte, een burnout, daar is ze een meester in.

Zit jij toevallig net in zo’n moeilijke periode, roep dan Berkano. Vraag haar om hulp, zodat je je gedwongen rust kunt omhelzen. Vind de schuilplaats in haar armen. Berkano is de Moeder.

Versnippering

Berkano is de rune dieuitkomst brengt als je lijdt aan versnippering, aan teveel te snel, aan alles tegelijk. Als je het overzicht kwijt bent. Als je krachten alle kanten op vliegen en je de grip erop kwijt bent. Als je geen rust meer kunt vinden, roep Berkano.

Roep Berkano:

  • Als je bescherming zoekt voor jezelf en je kinderen, roep Berkano. 
  • Als je behoefte hebt aan stilte, roep Berkano.
  • Als je een creatief project begint, wat een in stilte moet groeien, roep Berkano.
  • Als je graag een kind wilt, en een voorspoedige geboorte, roep Berkano.
  • Als je vermoeit en belast bent, en verfrising zoekt in een zware tijd, roep Berkano.
  • Als je een geheim wilt ontraadselen, roep Berkano.
  • Als je rust zoekt om je krachten te bundelen, roep Berkano.
  • Haar kracht zit in de letter en de klank: de B.

Werken met Berkano

Als je een Thuistempel hebt, doe je dit in een ritueel; om de kracht van Berkano in de rune te verzegelen, kun je het inwijdingsritueel gebruiken.

Om met Berkano te werken heb je alleen de rune Berkano nodig. Daar ben je zo mee klaar.

Runen maken

Runensetjes kun je overal kopen. Maar bezitten ze ook kracht? Want daar gaat het natuurlijk om! Hoe breng je die kracht erin, hoe leg je die verbinding? 

Zoals alle magie, werkt dat het beste als je het zelf maakt. Zo moeilijk is dat gelukkig niet.

Om met de rune te werken kun je een schijfje (berken)hout afzagen en schuren en de rune erop schilderen in rood, of er met een guts in snijden. Opletten voor uitschieten, maar aan de andere kant, bloed op je rune is wel heel traditioneel. Erin branden is ook traditioneel.

Runenmantel

Een andere manier is om een runenmantel te maken, waarop je de rune(n) borduurt. Of schildert. Als je een zusje of geliefde hebt die dit voor je wil doen, wint je mantel aan kracht.

De runenmantel kan wit zijn of zwart, of groen. Runen borduur je altijd in rood, de kleur van het edele levensbloed.

Roep Berkano

Als je een Thuistempel hebt, maak dan je altaar klaar met de vier bomen, en leg je rune op het altaar. 

Verbind je met boven, beneden, en sta in je centrum, in het beschermende heiligdom.

Roep dan de kracht van de Rune aan: de kracht zit in de letter zelf, in de klank, in de vorm, en ook in de berkenboom die haar symboliseert.

Speel met de klank B terwijl je met je armen de omhullende beweging maakt: twee armen om je heen. 

Berkano, Berkano, Berkano!

bu ba bi be bo 

beeeeeerrrrrrrkkkkk

burk berk birk bark bork

bebebebebebe

beeeeerrrrrrr

Berkano!

Laat dan haar zachte kracht tot je doordringen. Verwacht van deze rune geen vuurwerk; haar invloed is zacht, subtiel, doordringend. De zegen sijpelt gestaag door als een zachte lenteregen, en raakt alles aan wat klaar is om t groeien.

Ontvang haar zegen in stilte en rust.

Sluit ten slotte je tempel of cirkel weer af. 

Wat zou jij aan Berkano willen vragen? Wat heeft Berkano jou gebracht? Vertel het in de reacties!

Abonneer je op de Hartslag van de Tempel voor een fijne ontspannende luisterreis en inspiratie uit de Traditionele Europese Wijsheid.

Runen – Wunjo, de vreugde

wunjovreugde

Wunjo, de klank W,  is de laatste letter van de eerste Aett, van de Futhark, het runen alfabet.

De eerste Aett, of familie van acht runen, vormt de jeugd van runen. Ze begint met Fehu, de overvloed, en Uruz, de oerkracht. Ze geeft ons de kracht om de levensstormen het hoofd te bieden, en op eigen benen te staan.

Letterlijk laat Wunjo’s vorm  een windvaan. De luchtstromen wervelen en bewegen,maar blijven in evenwicht met het grote geheel.

‘Runen zijn niet alleen schrifttekens, maar vertegenwoordigen een oude wijsheid. Het woord Oud-Germaanse woord ‘runa’ betekent ‘fluisteraar’ en verwijst naar een wijs iemand ‘iemand die weet’. Runen hebben dus naast hun letterteken betekenis ook een ‘geheime’ of ‘mystieke’ betekenis.’  Rhea Sas

ALLES wat leeft heeft een diepere, ‘geheime’ of ‘mystieke’ betekenis, omdat het leven niet bestaat uit geïsoleerde elementen, zoals we op school leren, maar uit een levend web vol betekenisvolle verbanden van interactie, samenhang en terugkoppeling.

Dit alles ontstaat in een onophoudelijke stroom van overvloed. De ‘mystieke’ betekenis laat al die verborgen verbanden zien.

Dat is een groot esoterisch geheim. En eigenlijk is er niets geheims aan. De mooiste geheimen zijn verborgen in het volle zicht! Als je  de moeite neemt om te observeren, zie je het vanzelf.

Je ziet het bij de eerste de beste boom. Bungelen de blaadjes soms los aan de takken? Wortelt de boom niet diep in de aarde? De boom heeft haar leven te danken aan de wolken met hun regen, die haar  te drinken geeft.

En de wolken op hun beurt danken hun bestaan aan de zee en de zon, die het water laten verdampen. De zon! Ja, serieus, hoewel ze op grote afstand staat en er oppervlakkig gezien geen enkel verband lijkt te zijn met de boom of de zee of de regen.

En dan hebben we het nog niet over  de zon haar warme stralen, waarmee ze de blaadjes aanraakt met levenskracht. Dit is allemaal geen wereldnieuws, en toch is de impact ervan onvoorstelbaar, als je even tot je laat doordringen wat dit betekent.

Het betekent, dat wij leven in een omgeving van innige verbondenheid. Het betekent dat alles van onvoorstelbaar betekenisvolle samenhangen aan elkaar hangt. Onze wereld is een wereld waarin alles  – ALLES – is gericht op leven en overvloed en elkaar dragen.

En dat is de realiteit.

Je moet er even oog voor hebben. Natuurlijk kun je de koe die een paar blaadjes van die boom komt opeten, zien als een agressor. Maar je kunt de boom ook zien als de drager en leverbrenger voor de koe. De muizen en duiven schenken met hun lichamen leven aan de havik.

Nog een voorbeeld? Neem de prachtige regenboog, een lieflijk teken van hoop en verwachting. Hoe komt de regenboog tot stand? Door het breken van het zonlicht! Er gaat iets kapot om iets mooiers te brengen.  De zon brengt de regenboog voort vanuit haar wezen. Een kosmisch geschenk.

Het kost even aandacht om je ogen te oefenen maar dan…

Het is niet spectaculair om te zien,  hoe de zon de bomen voedt. Maar de gevolgen van dit onmerkbare gebeuren zijn wel spectaculair! Zuurstof,  een groot web van leven, van wederzijdse ondersteuning, elke dag, overal. Voortdurende overvloed en creativiteit.

Wat er spectaculair is, is het besef dat jij daar  middenin mag leven. Dat jij door dat web gedragen wordt, dag in dag uit. Jij en ik, we maken er deel van uit. Onlosmakelijk. We worden dagelijks gevoed door de zon en de wind, het water en de vruchten van de aarde. We zijn in het paradijs.

Alles wat leeft, moet eten. Ook in het paradijs. Dat kun je zien als roven. Je kunt het ook zien als elkaar dragen, elkaar iets gunnen. Nu eet jij mij. Nu eet ik jou. De Aarde is een grote moeder die ons voedt, want we zijn letterlijk haar lichaamsdelen.

Wunjo opent je de ogen voor deze realiteit. Groter en werkelijker is dan alles wat via beeldschermen ons bewustzijn bereikt. Dat is vreugde.

Werken met de rune Wunjo

Als je het eenmaal gezien hebt, blijft het je voor altijd bij. Je kunt de rune bewust naar je toe roepen en van de kracht genieten!

Je eigen Thuistempel is de ideale plek om met deze rune te werken omdat die speciaal gemaakt is om veilig te werken met dit soort grote krachten (zoals runen, godinnen of planeten).

Als je gelukzaligheid zoekt, roep  Wunjo.
Als je moe bent van oorlog, armoede en geweld, roep Wunjo.
Als je te kort komt,  roep Wunjo.
Als je je hebt laten meeslepen  en je evenwicht kwijt bent, roep Wunjo.

Als je je geen raad meer weet van angst: roep Wunjo.

Open je heilige ruimte zoals je gewend bent. Maak verbinding met boven en beneden. Roep dan Wunjo,door de klank te zingen en ermee te spelen en te dansen op het ritme:

W. Wawowiewewoe

Wun wan won wen win woeeeeennnnjjjjooohohoho! 

Teken de rune in je

Wunjo geeft je een nieuwe blik. Opeens zie je de verbondenheid. Dan ben je nooit meer alleen, nooit meer radeloos, en kom je nooit meer tekort. Dit is een natuurwet, die geen parlement of kongsi waar ook ter wereld kan wegstemmen of overrulen: we leven in innige verbondenheid op aarde, die je draagt. DAT is de echte werkelijkheid.

Als je dat eenmaal ziet, kun je je ogen er niet meer voor sluiten. Dat wil je ook niet!  Het verandert je hele leven, zomaar vanzelf.

Kijk, en dat is het moment dat het pas echt spectaculair wordt.  Enjoy!

Wil je meer gelukzaligheid, meld je dan aan voor de Hartslag van de Tempel. 

Of deel dit bericht. Dank je wel!

Runen-Hagalaz – Als een ramp toeslaat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het was 1980 en ik woonde als student in Wittevrouwen, een gezellige Utrechtse volkswijk vol kleine winkeltjes. Midden in de wijk zat een slager die alles had, van biefstuk tot varkenspoot. Er was een warme bakker die zelf bakte, en een groenteboer die zijn middagmaal kookte op een blauw emaille petroleumstel en die de oude spruitjes schilde, zodat ze weer fris leken. Er was een kleine supermarkt, als een dorpswinkel op het Franse platteland, met hondenriemen, glaswerk en bezems tussen de blikjes.  Reclamebordjes waren handgeschreven, want computers bestonden nog niet en men leefde op de vierkante meter..

Iedereen zette op maandag een emmer buiten voor de schillenboer , op vrijdag kwam de kaasboer en in de zomer tingelde de ijscoman.

Mijn huisje had een upgrade gehad: het petroleumstel had plaatsgemaakt voor een granieten keukenblok, in een aanbouw die grensde aan een serre vol kieren, zodat het er vroor in de winter. Het draadglas zou een wijze keus blijken. Het huisje zat vol verborgen schatten, zoals een bedstee en een kelder, waar je kwam door de trap dubbel te klappen aan het scharnier.

Hagel

Op een middag in augustus, net terug van het lab, waar we met benzeen en losse asbest werkten,  schrok ik op van een luid geraas. Uit een bladstille, pikzwarte lucht begon het te hagelen, en niet zo’n beetje. Hagelstenen als pingpongballen kwamen met donderend geraas omlaag. Het leek wel een bombardement.
Mijn dakraam ging aan scherven en zelfs enkele dakpannen braken onder het geweld. In alle autodaken in de straat zaten putten en deuken. Ik heb nooit meer zoiets meegemaakt. De serre overleefde het geweld.

Ik leerde hoe dat werkt met een verzekering.
‘Waaide het ook, mevrouw?’ vroeg de verzekeringsman.
‘Eh… Ik geloof het niet. Hoezo?’
Ik bleek wel voor storm verzekerd, maar niet voor hagel. Ook niet als de stenen een kilo per stuk wogen. Dus ik kreeg mijn raam niet vergoed.
Behalve als het ook stormde.
O. Oké.
‘Het zou kunnen. Dat het stormde.’ Ja, hij dacht ook al zoiets.

Niet zoetsappig

Hagel. Alles kapot, in tijd van een ogenblik. Onze voorouders, die zo intensief met de Natuur leefden, hadden daar geen zoetsappige ideeën over. Maar kennelijk omhelsden ze alles, want ook Hagalaz, de hagel, de onafwendbare, onbeinvloedbare verwoesting, kreeg een plek in de runen serie.

Runen zijn spiritueel gereedschap. Maar wat moet je nu met een rune van verwoesting en vernietiging? In het Engels, ook een Germaanse taal, heet hagel zelfs hail. Heil. Dat kun je niet afdoen als toeval, want taal gaat ergens over.

Waarom? Het beste wat ik me bij vernietiging kan voorstellen is een wild ontzag voor de grootsheid van de natuur, een kleine herinnering hoe de verhoudingen ook alweer liggen. De natuur: groots en machtig een eeuwig. De mens: een vergankelijk stofje.

Reality check

Een reality check. Heel gezond. Hagalaz beschermt ons tegen onszelf. Want wie is er pas echt hard bezig de aarde te vernietigen? Niet het natuurgeweld, maar de mens in zijn grootheidswaan.
In zo’n context wordt de waarde van Hagalaz zichtbaar.

De kracht van Hagalaz: ingrijpen. Als iets moet eindigen, helpt Hagalaz om een schone snee te maken, in plaats van een rafelige, zwerende wond.
Het geschenk van Hagalaz – als de vernietiging eenmaal een feit is – is een gevoel van opluchting.

Hagalaz slaat toe als het tijd is om ruimte te maken voor nieuwe vormen, of je er nu klaar voor bent of niet. Vooral als de kosmos vindt van wel, en jij vindt van niet. De kosmos wint.

Kwantumsprongen

Kijk, uiteindelijk verandert alles. Soms langzaam, maar vaker met kwantum sprongen. De bewoners van toen zijn overleden of afgestudeerd, weggetrokken naar de Vinex wijken in Houten of Maarssen. Ook alle winkeltjes zijn weg. Een voor een verdwenen, gestaakt, failliet. Kwantumsprongen.

Alleen de huizen staan er nog. Er zijn sindsdien nog talloze dakkapellen gebouwd, en zolders, ja, hele verdiepingen er bovenop. In een hoekje vind je nog altijd verrassingen: geen bedstee, wel een prachtig design ligbad en een regendouche.
De vernietiging brengt altijd verrassingen, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Die piepkleine huisjes doen nu met gemak een kwart miljoen.

Rampen horen bij het leven. Dat is hoe dingen veranderen. Je kunt er niet omheen.

Hagalaz helpt

Roep Hagalaz als je wordt getroffen door een ramp.
Als je oogst verhagelt.
Als je partner wil scheiden.
Als je een ernstige ziekte of ongeluk krijgt.
Als je je baan verliest.
Als je sportcarrière stuk loopt.
Roep Hagalaz.
Dan krijg je hulp om de schade te beperken. Om nieuwe kansen te zien. Om er snel en schoon doorheen te raken. Om energie te besparen in de moeilijke tijd.

Roep Hagalaz als je voor een moeilijke beslissing staat, als je bang bent om een kolossale vergissing te maken.
Als je een of meer medewerkers moet ontslaan.
Als je niet gelukkig bent in je relatie, en je eigenlijk wel weg zou willen.
Als je je baas niet meer kunt zien en alleen nog maar weg wilt.
Als je huisdier zo ziek is dat je weet dat je afscheid moet nemen.
Als je wilt vertrekken van een plek waar je al heel lang woont.

Het harde, ijzige, afstandelijke gevoel dat Hagalaz geeft, helpt je in dit soort situaties. Dat is beter dan een lang gerekt drama vol twijfel die voortdurend opnieuw oplaait.

14195707558_0f6cb0c702_b-2Hagalaz als vloek

Traditioneel werd Hagalaz ook wel aangewend om een ander narigheid en vernietiging te brengen.
Als vloek.
Dat is nog even iets anders dan Jera, die je kunt roepen als er gerechtigheid nodig is.

Wie een vloek werpt, waant zich machtig. Het is de waan van kleuters, van de boze verongelijkten, de mopperaars en klagers en wanhopigen, de losers, die zich voor hun geluk afhankelijk maken van de omstandigheden.
De vloek versterkt de overtuiging dat het allemaal buiten jezelf ligt. Dat is de snelste route naar een ellendig leven.
Met een vloek roep je een vreselijk lot uit, misschien over de ander, maar vooral over jezelf. Wie werkelijk machtig is, creëert geluk voor zichzelf en voor de omgeving, en geen narigheid.

Er zijn zoveel manieren om je eigen leven in eigen hand te nemen en geluk te creëeren.

Soms begint dateren, dat je onder ogen ziet hoe kwetsbaar je bent. Het begint met de stilte van het niet-weten.
Pas in die stilte kun je hart weer horen. En je hart? Dat weet altijd de weg.

Hartslag van de Tempel

Wil je je hart beter horen en de diepere kracht in jezelf leren kennen? Wil je de  kunst ontwikkelen om mee te surfen op het kosmische getij, op het ritme van de zon en de maan? Meld je dan aan voor de gratis Hartslag van de Tempel.

Meld je hier aan, dan krijg je de traditionele wijsheid gratis in je mailbox. 

Runen – Dagaz, licht over schimmige zaken

DagazVanmorgen voelde ik me lekker lui. Ik wilde ik me net nog eensomdraaien, toen Hendrik begon te kraaien. ‘Goeiemorgen, wakker worden!’ riep hij.  ‘De dag wacht op je!’

Hendrik riep,  dat zon haar prachtige nieuwe stralen wil laten zien.

De dageraad is als de laatste bladzijde van een lang en spannend boek. Je kijkt ernaar uit.  Maar als het zover is, is er ook iets afgelopen. Opeens moet je zelf weer aan de slag.

Om wakker te worden, moet je altijd even even een hobbel nemen. Bewustwording doet altijd een beetje pijn.

Daarom is de rune Dgaz zo fijn.  Dagaz,  de dageraad, helpt je over die hobbel heen.

Licht in het duister

Dagaz brengt verlichting. Dagaz laat je alles in de juiste verhoudingen zien.  De griezelige geheimen van de nacht verdwijnen: monsters op je stoel veranderen weer in kleren, trollen veranderen in stenen, de dansende elfen die je hyper-onrustig maakten, verdwijnen. De haan kraait, zelfs terwijl ik dit schrijf.

Het licht van Dagaz is niet tastbaar, maar het is duidelijk zichtbaar. En ook in ons gevoelsleven bestaat een dergelijk licht, een ongrijpbaar Iets dat ons vult met goede moed en blijdschap. Na het schemerige , geheimzinnige maanlicht  worden de zaken weer helder en heb je weer houvast. De Dageraad brengt humor, sprankeling, ontspanning.

Mysterie of geheimzinnigheid?

Spirituele kracht wordt vaak vergeleken met Het Licht. Omdat je het niet kunt vastpakken, maar toch kun je het zien. In de spirituele wereld is er veel verwarring tussen Mysterie en Geheimzinnigheid, maar het verschil is even groot als dag en nacht.

Het Mysterie is als de dag: het maakt alles helder, begrijpelijk, logisch en inzichtelijk, en je wordt er blij van en opgewekt, en vol humor en speelsheid. Als zonlicht. Het brengt leven.

Geheimzinnigheid is als de nacht: las Maanlicht: feeëriek, sprookjesachtig mooi, en vol illusies, zodat de dingen onduidelijk blijven. In het kader van geheimzinnigheid worden hints gegeven over  geheime kennis, die alleen de ingewijden kunnen bevatten. Kennis, en interessantdoenerij, name-dropping, geheime onderonsjes, die onmisbaar en onontbeerlijk lijken.Pas als je daar bij hoort, stel je iets voor.

Wie doorvraagt, krijgt ontwijkende antwoorden in de zin van: ‘weet je dat niet eens’, of ‘daar ben jij nog niet aan toe’. In het ergste geval krijg je het verwijt, dat  je het zomaar waagt om de grote Ingewijde of het Heilig Dogma in twijfel te trekken. Of dat nu gaat over  spiritualiteit, over kinderen opvoeden volgens een speciale methode, over bijen houden of over een winstgevende onderneming runnen.

O wee als je de geheimzinnigheid ontmaskert. Dan ben je de oproerkraaier, de klokkenluider, de hinderlijke haan, en dan ga je in de pan.

Verdwaald in je eigen illusies?

Als kleine ondernemer weet ik maar al te goed, hoe makkelijk het is om verdwalen in de illusies. Het is makkelijker om likes te verwarren met klanten. Om complimenten te zien als bewijs dat je goed bezig bent, in plaats van als wat ze zijn: alleen nog maar een signaal op weg naar omzet.  Het is verleidelijk om alles voor iedereen te willen zijn, en jezelf niet te beperken. Mar of je beperkt jezelf, of je beperkt je omzet. Zo is het in alles. Of je pakt je zelf aan, of je projecteert het op je omgeving.

Je  illusies voelen prettig, ze zijn spannend maar op een veilige manier. Je kunt moordlustige trollen op je pad als ondernemer zien, die in werkelijkheid niet erger zijn dan de gekreukte  trui op je stoel. Maar de werkelijke monsters: gemakzucht, slordigheid, nalatigheid, traagheid, die zie je niet. Maar ze vreten je onderneming op van binnen uit.

Waar houd jij jezelf gevangen in geheimzinnigheid en illusies?

Doe de Dagaz-test

Gelukkig bestaat er een heel gemakkelijke test, om mysterie te onderscheiden van geheimzinnigheid. Ik noem het de Dagaz-test, omdat je Dagaz je daar geweldig bij helpt. Dit is de test:

Voel, wat het magische verhaal met je doet.

Voel je je klein, afhankelijk, geïmponeerd? Krijg je geen open, eerlijke antwoorden op je vragen? Wekt het verhaal je nieuwsgierigheid, maar niet je belangstelling? Doe je dingen doen die niet echt goed voelen? Is de uitkomst altijd afhankelijk van je eigen inspanning, en schiet je voortdurend tekort? Is het allemaal jouw schuld, dat je niet ‘verder’ bent?

Dan zit je gevangen in het web van geheimzinnigheid en illusies. Illusies zijn net bastognekoeken: echt lekker is het niet, maar toch eet je het hele pak leeg. Je wilt meer, meer meer. Maar het gekke is, je hebt nooit eens genoeg.

Of gebeurt er iets heel anders? Wil je meer, omdat je ineens iets begrijpt,  wat je zelf niet zou kunnen verwoorden?   Krijg je houvast, vind je bruikbare kennis? Word je er blij en tevreden van, voel je de inspiratie in jezelf stromen? Maakt het je bewust van je eigen kracht? Ervaar je de frisse verwondering en speelse blijdschap, de humor? Wil je er meer van omdat je er echt iets aan hebt?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Geheimzinnigheid geeft je mooie verhalen over wat er achter die deur kunt vinden … als je tenminste aan allerlei voorwaarden voldoet. Maar Dagaz doet gewoon die deur open. Misschien moet je even knipperen tegen het licht.

Geheimzinnigheid is lekker.

Het punt is natuurlijk, dat de geheimzinnigheid heel lekker is. Veel lekkerder dan de harde werkelijkheid. Maar de harde werkelijkheid ziet er opeens totaal anders uit, als je de hulp krijgt van Dagaz, het licht! Daar word je blij van, en kun je zelf weer verder!

Hoe kan Dagaz jou helpen?

Roep Dagaz, als je hoop nodig hebt .

Roep Dagaz, als je hulp wilt om’s morgens  uit je bed te komen.

Roep Dagaz als je in verwarring bent.

Roep Dagaz, als je iets niet begrijpt en inzicht wilt.

Dagaz geeft inzicht en wijze raad. Dageraad.

Meer inzicht en helderheid? Wil je leren over de kunst om mee te surfen op het kosmische getij, op het ritme van de zon en de maan? Meld je dan aan voor de gratis Hartslag van de Tempel.

Meld je hier aan, dan krijg je de traditionele wijsheid gratis in je mailbox. 

Runen – Nauthiz, in nood

Nauthiz-nood

In het oude sprookjesboek van mijn moeder stond een plaatje van Nood. Een hongerige, griezelige engerd met ingevallen wangen en een priemende neus.

Nauthiz. Nood.  Ik was doodsbang voor Nauthiz. Vond ‘m naargeestig, akelig. Eng. Nu is hij mijn favoriete rune. Huh?

Waarom is Nood zo mager? En zo eng?

Nood is mager en dwingend, een hongerend verlangen, dat te lang niet is gevoed.
Het verlangen is te groot, het  accepteert geen nee.  Het MOET eten hebben:  aandacht, voeding, koestering. NU.

Nood kent ook een andere vorm: als jij toe bent aan groei, gooit de kosmos je een ramp voor de voeten. Zomaar. Zonder reden. En dan helpt Nauthiz je er doorheen.

Maar stel, dat het om een weggestopt verlangen gaat.

Waarom komt dat verlangen niet gewoon aan bod?

Goeie vraag! Soms omdat je leven af is,  in beton gegoten.

Je speelruimte is op. Je tijd is volgepland. Je hebt een huis, een hypotheek, een baas of een bedrijf of een full-time ziekte. Bovenal heb je familie en vrienden die overal iets van vinden. Je hebt verwachtingen gewekt en daar moet je nu aan voldoen. En als je ze niet zelf hebt gewekt, hebben anderen ze wel over je heen geprojecteerd.

Mensen worden vilein als jij niet aan hun verwachtingen voldoet. Dus doe je mee, om aan al die verwachtingen te voldoen.

Eerste hobbel: troost

Je hebt nog een paar vrije momenten. Vul je die met de dingen die je ziel voeden?
Als je vol onvrede zit? Waarschijnlijk niet.
Die  onvrede moet verpakt worden, in een dikke deken van troost en vertier.

Troost kan van alles zijn. Zoete dingen, fastfood. Drank. Seks. Alsmaar nieuwe kleren schoenen gadgets kopen. Roken. Ach ja, eentje, nog eentje, nog ééntje.

Sporten. Werk. Allerlei spirituele workshops en opleidingen. Of je projecteert het allemaal op een ander, die je dan gaat bedillen en corrigeren.

Er moet altijd maar meer komen. Dat komt omdat er geen genoeg bestaat.

Alles wat je weg houdt bij je Nood, is verslavend. Maar Nood is heel eng. Je rent ervan weg.

Wat is Nood eigenlijk?

Nood is eigenlijk gewoon levenskracht. Levenskracht wil groeien, kan niet stoppen met groeien, en gaat ook nooit stoppen met groeien.
Ook niet als het is afgedekt met een dikke laag asfalt of beton. Het groeit er dwars doorheen. Des-nood-s met geweld. Levenskracht is goed. Het is het beton waar de schaar in moet. Dat verlangen moet gevoed!

Maar ik heb geen idee wat ik verlang!

Mis. Het goede nieuws is dat je precies weet wat je verlangt.

Punt is, het is gegarandeerd iets wat onmogelijk lijkt. Anders had je er immers allang gedaan!
Je moet dus op zoek naar Verboden Dingen. Onmogelijke Dingen. Dat is eng*, ja. Maar daar vind je je antwoord.

Tip: je verlangen spreekt in stilte. Nooit opdringerig. Wel helder.

Mijmer er maar wat over
Als ik echt mijn gang kon gaan….
Als ik zes weken had om willekeurig wat te leren, full time, betaald, wat zou ik dan leren?

Dan sta je op, spring drie keer op en neer, en roep: Dit is MIJN leven. Ja, heel maf. Heel lekker, ook.
En dan schrijf je 5 dingen op die je NU al kunt doen om te spelen dat het al zo was. En dan doe je er een van.

Stuwmeer van manifestatiekracht

Je brengt daarmee iets magisch op gang. Doordat je verlangen zo groot is, zit er een heel stuwmeer van manifestatiekracht achter. Als je daar plek voor maakt, gaat alles stromen. Een symfonie van synchroniciteit barst los. Alles valt op zijn plaats. Helend, genezend, in diepe verwondering.   Ik heb dat talloze keren gezien en beleefd,  bij mezelf, bij de studenten en priesteressen van de Tempel. Het is magisch, bevrijdend genezend.

Maar voordat je dar bent, moet je nog even een tweede hobbel over.

Tweede hobbel: trots

‘Maar ik kan dat helemaal niet.’

Nee, natuurlijk kun je het niet. Nou en. Het is heel gezond om een goede verhouding te hebben met het feit, dat je ergens geen bal van kunt. Je mag lekker aanklooien en blunderen. Je leert het vanzelf.

Toen ik 15 was, verhuisden we naar het Brielse Meer en mijn vader kocht een zeilboot. Ik vond het zeilen fantastisch,  maar ik keek wel met verbazing de continue staat van paniek aan boord. Pas na zijn overlijden hoorde ik, dat hij nog nooit had gezeild. Een jaar later had hij een navigatie cursus afgerond, kocht een zeewaardig jacht en stak de Noordzee over naar Engeland.
Je leert het vanzelf.

Toen ik 40 kreeg ik de kans om viool te leren spelen. Ik had dat als kind dolgraag geleerd, maar thuis vonden ze viool maar kattengejank. En dat klopte, het was ook kattengejank. Maar ik speelde, dat ik Yehudi Menuhin was. Ook hij had ooit staan krassen op de A-snaar.
O wat een geluksgevoel, als het dan af en toe en steeds vaker lukt.

Nood geeft groot geluk.

PippiKanHet

Als je het niet zelf pakt, komt Nood het je brengen.

Nood laat zich niet wegduwen. Nood verwoest desnoods je betonnen gewoonten om het leven te redden.
Als je niet luistert, word je ziek, krijg je een ongeluk, word je ontslagen, gaat je lief bij je weg. Je ziet het niet aankomen.

Die scheur, waar het licht door naar binnen komt? Het werk van Nood.  Wie weet was het een gevalletje ’you had it coming’. Hoeft niet. Maar het is hoe dan ook een kans. Zoals de vliezen breken voor de geboorte,

Doe het. Red je leven.

Nauthiz-Sterdans.CrCoSmijt de smoesjes uit het raam en ga dansen, wandelen, bewegen. Donder die drop en koekjes weg en zet een schaal fruit neer.

Verspil je kostbare tijd  aan roddel en ruzies? Stop ermee. Zet Netflix uit, neem beleefd maar ferm afstand van vileine drammers en ga je eigen ding doen. Waar je blij van wordt.

Ga schilderen, zeilen, zingen, spelen, vrijen, dansen, reizen, kruiden plukken in de maneschijn. Doe het. Ga vieren dat je leeft.

Nauthiz helpt je. Je hoeft niet alles zomaar overboord te gooien. Wilde sprongen maken in het ongewisse, dat is niet waar dit over gaat. Maar een beetje loslaten… en dat is net iets anders. Bekijk het filmpje over loslaten hier! 

Roep Nauthiz

nauthizVoetRuneidtRoep Nauthiz om je hartsverlangen terug te vinden.
Roep Nauthiz als je een moeilijke situatie tegemoet gaat.
Teken Nauthiz op je voeten, op je armen, op je hart, om bij jezelf te blijven.
O dat is zulke krachtige magie.
Daar word je gelukkig van.

Welk hartsverlangen heb jij gevolgd? Vertel het in het commentaar!

De kunst om mee te surfen op het kosmische getij, op het ritme van de zon en de maan: daar wordt iedereen blij van. Dat is de Hartslag van de Tempel.

Meld je hier aan, dan krijg je de traditionele wijsheid gratis in je mailbox.