Welke prehistorische godin ben jij?

79a5e425ee712c4f8d671ad425e0cda2
1/ Turriga Mother Goddess 3200 – 2800 BC

Als mensen zijn we goddelijke wezens. Ergens in je hart kun je dat voelen. Het voelt als een verlangen, soms als een roep vol  heimwee. Als je goed oplet kun je dat horen, voelen, en daarbinnen iets groots en machtigs bespeuren.

Maar in de beslommeringen en druk van het dagelijks leven raak je dat besef gemakkelijk kwijt. We moeten gewoon zoveel. Zorg voor je inkomsten, zorgen dat de kinderen op tijd zijn, de zorg voor je huis, boodschappen doen, en zorgen voor dierbaren die ziek zijn of hulpbehoevend. En laten we de liefde en de gezelligheid niet vergeten! Al die dingen zijn belangrijk. Al die dingen roepen. En al die dingen nemen ons domweg in beslag.

Dat is natuurlijk nooit anders geweest. Al sinds de dageraad van de tijd hebben mensen het druk. Vroeger moesten ze al hun voedsel vangen of verbouwen. Dagelijks graan malen. Iedere draad aan hun lichaam moesten ze zelf spinnen en weven en knippen en naaien. Er was weinig tijd om eens lekker te zitten dromen om je goddelijkheid te voelen.

Daarom bestonden er tempels. Om die mysterieuze, innerlijke kant van het menselijke te onderzoeken en een plek te geven. Om een brug te slaan tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld. En omdat de innerlijkheid zo ongrijpbaar en vluchtig is, gaat dat het beste door middel van kunst. Die brug sla je met je verbeeldingskracht. De innerlijke gewaarwording wordt weergegeven in beelden.

 

f2dd4a5c80d8264a1352005fd0c708b4
2. Female and Child Figurine. 1500-1200 BC. Tyre, Lebanon.

In de Tempel werd die verbeeldingskracht ontwikkeld en getraind en tot grote hoogte verfijnd. Dat doen we trouwens nog steeds, in de tempel.

Sinds de dageraad van de tijd, maken mensen dus beelden om zichzelf en hun dierbaren te herinneren aan hun goddelijke oorspong.  En in die oudste beelden zie je keer op keer de vrouwelijke vorm terug, op talloze manieren.

Hoe beeldde men het wonder van het leven uit?  De eindeloze overvloed van de Aarde?Het mysterie van die onuitputtelijke, overvloedige bron die op een of andere manier, onnaspeurbaar, een verbinding heeft met de tastbare werkelijkheid?

Als vrouw.

 

 

De goddelijkheid van de Aarde werd teruggezien in de levenschenkende, voedende kracht van de vrouw. Natuurlijk. De vrouw was  een ideaal beeld van het goddelijke in de mens.

Omdat beelden twee kanten op werken, kreeg ook de vrouw daardoor een bijzondere status. Dat is hoe beelden doorwerken  in ons bewustzijn.

 

d772bf3e515b18ebb14068bfec49bfe4
3/ Statuette of the twin goddesses Marble, from Catalhoyuk First half of the 6th millenium BC. Height 17.2 cm

Pas veel later, in een tijd van veroveringen en oorlog, werd het een voor de hand liggende politieke keuze om de vrouwen van de veroverde volken van hun aanzien te beroven.

Hoe dat ging, is in de bijbel in detail beschreven: beelden van het goddelijke werden  verboden. De vruchtbare kracht van de vrouw werd geketend en toegekend aan mannen. daarmee werd de vrouwelijke vruchtbaarheid het eigendom van de man, en alle zelfstandige beschikkingsrecht op haar eigen goddelijkheid werd beschreven als diepste kwaad.

Op liefde vieren en leven schenken zette men  de doodstraf. Reizen in de innerlijke wereld werden eveneens van gruwelijke etiketten voorzien (tovenarij, gruwel) en door de beoefenaars met de dood bekocht.

 

In een paar griezelig doeltreffende zetten werd het mensen onmogelijk gemaakt om de overvloed van het leven en de goddelijkheid van de mens uit te drukken in passende beelden.

Vanaf dat moment was het lot van de aarde gelijk aan het lot van de vrouwen: zij werd in eigendom genomen en uitgebaat. Kracht, dat wil zeggen, het vermogen om leven te schenken en te voeden, was niet langer leidend. Kracht werd vervangen door macht: de potentie om te manipuleren, te doden en te vernietigen. Op de meeste plaatsen wordt de aarde nog altijd geleid door machthebbers. Wie dat raar vindt, wordt verwezen naar een boek: een bijbel, een tora, een koran. En er wordt een beroep gedaan op het geloof.

Ik hou van boeken. Ik ben niet voor niets schrijver. Ik heb zelfs een boek geschreven over een tempel. Maar als schrijver ben ik me maar al te goed bewust van de kracht van woorden. Woorden kunnen verhelderen maar woorden kunnen ook liegen. Met woorden kun je de waarheid volkomen verdraaien.

52c72dacd84b678b44cdf0043d93b828
4/ Venus of Malta (4,500 BCE).

Met beelden kan dat niet. Beelden liegen nooit. Er is geen noodzaak voor geloof, want beelden  geven hun hele waarheid onmiddellijk prijs, via de gevoelens die ze oproepen, de sfeer die ze uitdrukken.  De afgelopen 30, 40 jaar zijn er steeds meer van de oude beelden van het goddelijke gevonden. Aanvankelijk deden de archeologen ze af als seksobjecten. Maar die bewering hield geen stand, want beelden liegen niet.

 

Het is een mooi spel om eens te voelen, met welke van deze prehistorische godinnen jij je verwant voelt. En waarom. Hieronder kun je lezen, wat ik in deze 4 beelden heb teruggezien. Hier komen ze nog een keer:

79a5e425ee712c4f8d671ad425e0cda2
1
f2dd4a5c80d8264a1352005fd0c708b4
2
d772bf3e515b18ebb14068bfec49bfe4
3
52c72dacd84b678b44cdf0043d93b828
4

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Turriga Mother Goddess 3200 – 2800 BC

79a5e425ee712c4f8d671ad425e0cda2

Jij ben de vrouw aan het stuur, die het overzicht houdt, de details begrijpt en tot hun essentie terugbrengt. Structuren, grote lijnen, koers uitzetten. Jij pakt er precies uit waar het werkelijk om draait, alles  klopt altijd bij jou.

Al dat overzicht gaat soms een beetje ten koste van de verbinding. Je kunt wat gereserveerd of zelfs afstandelijk overkomen, want je houdt van nature nu eenmaal wat afstand.

 

2.Female and Child Figurine. 1500-1200 BC. Tyre, Lebanon.

f2dd4a5c80d8264a1352005fd0c708b4

Jij bent een godin met vleugels, globetrotter-moeder, die haar weg weet in de wereld, een sensitieve, streetwise leider met visie en antennes. Je staat klaar om anderen daarin te leiden, zoals een trotse moeder.

let even op: haar gedachten hebben wel een paar gaatjes; houd daar extra rekening mee, want al ben jij een kei in de grote lijn, de details kunnen je lelijk in de wielen rijden.

 

3. Statuette of the twin goddesses Marble, from Catalhoyuk, Turkije. First half of the 6th millenium BC. 

d772bf3e515b18ebb14068bfec49bfe4

Tweeling, jij bent nooit alleen, want in jou wonen er altijd twee: een wilde en een wijze; een slimme en een dromer, een hoer en een heilige, gevoel en verstand. Een donkere en lichte kant, Daar kun je behoorlijk mee worstelen, want welke is nu welke? Is de donkere altijd goed? Is de lichte altijd te luchthartig?

Een ding is zeker: je bent een perfecte lover en vriend. Er is weinig waarvoor jij geen begrip kunt opbrengen en jouw inlevingsvermogen is legendarisch.

 

4. Venus of Malta (4,500 BCE). 

52c72dacd84b678b44cdf0043d93b828

Jij bent de geboren priesteres, die de verbinding onderhoudt tussen de innerlijke en uiterlijke wereld. Brenger van dromen en visioenen, de vrouw die tussen de werelden van droom en werkelijkheid heen en weer  kan reizen.

Jouw uitdaging is om lief te zijn voor je lichaam.  Niet wegdromen als het allemaal even tegen zit, maar jezelf bij elkaar rapen. Als je lichaam je roept (voelt meestal als ongemak, denk aan een baby die iets nodig heeft), is het de kunst om echt even te luisteren en wakker te worden, in plaats van de roep te sussen met met chips en chocola.

 

Klopt met wat jij voelt? Vertel in de reacties!

En als je jezelf niet herkent, er zijn nog duizenden andere beelden van het goddelijke in de mens. Verrukkelijke vrouwen met grote borsten en dikke billen, vrouwen op tronen, geflankeerd door leeuwinnen; vrouwen met gewaden van veren, vrouwen met vogelhoofden, voedende vrouwen met kinderen aan de borst, vrouwen in harmonie met slangen en bijen, op de troon, waar ze hoort als beeld van het leven.

Leuke kwis? Delen = lief.

Wil je meer weten over de goddelijke vrouwen, de verbeeldingskracht, en over de Tempel? Vraag dan de gratis Reis naar de Tempel aan, een serie gratis lessen met bijzondere tempel-oefeningen.

Dan krijg je om te beginnen een prachtige Treurwilg Luisterreis cadeau, die je in verbinding brengt met de natuur. Zodat alles weer gaat stromen.

Als je je email adres en naam invult, krijg je vanzelf de gratis Reis naar de tempel lessen in je mailbox. Je hoeft niets. Voel gewoon maar of dit pad bij je past.